– Skatt er ikke gøy, men det er nødvendig

SV-TOPPER: Asta Salvine Gulliksen (t.v.), Gunnar Eliassen og Lisa Agathe Winther er henholdsvis 3.-, 1.- og 2.-kandidat for SV foran valget i høst.

SV-TOPPER: Asta Salvine Gulliksen (t.v.), Gunnar Eliassen og Lisa Agathe Winther er henholdsvis 3.-, 1.- og 2.-kandidat for SV foran valget i høst. Foto:

Eiendomsskatt er nærmest et tabuord i lokalpolitikken i Larvik. Men ikke hos SV.

DEL

– Dette med eiendomsskatt er noe vi nærmest er alene om å ønske oss, så vi synes jo selv at vi er ganske modige, da, smiler Lisa Agathe Winther (56).

Sammen med ordførerkandidat og partiveteran Gunnar Eliassen (71) er hun kumulert helt i toppen av SVs valgliste foran neste ukes kommunevalg.

Og begge er naturligvis innforstått med at innføring av eiendomsskatt ikke akkurat er noe publikumsfrieri. Uten at de nødvendigvis skjønner hvorfor det er slik.

At over 80 prosent av landets kommuner har innført den omdiskuterte avgiften for å gi slunkne kommunekasser et boost, er heller ikke til å komme unna.

– Larvik kommunes lånegjeld bare øker og øker, og det samme gjelder presset på tjenestene. Ifølge beregninger fra SSB vil Larvik merke eldrebølgen allerede i 2022. Da vil vi måtte bruke mer penger på eldre enn på barn og unge. Spørsmålet vi må stille oss, er «hvor henter vi ressursene fra?». Her kommer eiendomsskatten inn i bildet. Vi vil føre en bærekraftig og ansvarlig økonomisk politikk, og øremerke inntektene til helse og omsorg og til barn i skolen, sier Eliassen, som til en viss grad kan forstå motviljen.

– Det er ikke sånn at skatt er gøy. Det er det nok ingen som synes. Men det er nødvendig. Dette er kort og godt en solidaritetshandling lokalt.

Velferd og integrering

For SV står velferdssamfunnet, og opprettholdelsen av dette, sterkt. Samtidig vil partiet arbeide for et inkluderende og likeverdig samfunn, og at Larvik skal ta imot flyktninger når det trengs.

– Larvik er gode på integreringsarbeid, her er vi virkelig godt i gang. Det vi derimot ikke er så flinke til, er å få de yngste inn i barnehagen. Det vil frigjøre mødrene til kursing og arbeid, og vil styrke språkopplæringen for de minste, slik at de blir klare for skolen når den tid kommer. Det er et veldig viktig poeng som vi må bli flinkere på – å få ettåringene inn i barnehagen, sier Winther, som er krystallklar på at dem som kommer til landet utgjør en verdi og ikke en byrde.

– Vi må ta disse menneskene på alvor og vise dem tillit. Vi må ikke være mistenksomme og tro at de er her for å utnytte systemet. Begynner man på den tankebanen, så blir det bare negativitet ut av det.

– Det er på den måten Norge kanskje har vokst mest de siste årene; gjennom arbeidsinnvandring, ikke ved egen reproduksjon i befolkningen, påpeker Eliassen.

(Saken fortsetter under bildet.)

OPPTATT AV INTEGRERING: – Vi må ta disse menneskene på alvor og vise dem tillit, sier Lisa Agathe Winther.

OPPTATT AV INTEGRERING: – Vi må ta disse menneskene på alvor og vise dem tillit, sier Lisa Agathe Winther. Foto:

Imot skolenedleggelser

Er du blant dem som vil bevare nærskolene framfor å legge ned og samle elevene i større enheter? Da kan SV være partiet for deg.

– Vi er i utgangspunktet for nærskolen, blant annet fordi vi mener de små, lokale skolene med kort skolevei kan være et trekkplaster når Larvik skal tiltrekke seg nye innbyggere i årene som kommer. Jeg ser at lærerne kan få en utfordring faglig, men det tror jeg lar seg ordne, sier Winther, som selv er lærer ved Thor Heyerdahl.

Gunnar Eliassen legger ikke skjul på at han likte dårlig å se den nye 300-millionersskolen på Brunla bli vedtatt i inneværende kommunestyreperiode.

– Dette kjempet vi imot, men til ingen nytte. Man planlegger bygget som to-parallell, men egentlig til tre. Og da går kanskje Jordet føyken. Da har man fått lagt ned en skole snedig.

(Saken fortsetter nedenfor.)

Ti spørsmål – SV

1. Hvis kommunestyret vedtar noe i jernbanesaken som ditt parti er uenig i, vil dere respektere vedtaket uansett utfall av valget?

– Ja.

2. Kan det bli aktuelt for dere å stemme for nye skolenedleggelser i den kommende perioden, hvis rådmannen foreslår det?

– Det kan bli aktuelt. Vi er primært for nærskolen og mener nærhet til skolen er et godt argument for å flytte hit for barnefamilier. Samtidig kan veldig små skoler gi lite faglig utvikling og miljøet kan bli for snevert for elevene. Vi vil lytte til både folk og administrasjonen i kommunen, og gjøre opp vår mening når alle argumenter er på bordet.

3. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Det viktigste vi kan gjøre, er å legge til rette ved å regulere tomter til næring med gode kommunikasjonslinjer. Ved å tilby gode kommunale tjenester som barnehager, skoler og helsetjenester, et bredt fritidstilbud og tilgang til naturen, vil Larvik framstå som en attraktiv by. Dette kan bety at bedrifter velger å flytte hit eller etablere avdelinger her.

4. Bør kommunen vurdere å samarbeide med private aktører for å løse utfordringer innenfor helse og omsorg?

– Vi ønsker dette i minst mulig grad. Dersom man samarbeider med private, må disse følge samme tariff og arbeidsvilkår som det offentlige.

5. Hvordan bør Larvik sentrum utvikles, og hvor skal egentlig sentrum ligge?

– Vi har gått inn for Kongegata som stasjonsplassering, og satser dermed på en revitalisering av sentrum. Samtidig ser vi for oss at sentrum skal utvides mot fjorden og at området rundt Tollerodden og Herregården innlemmes i sentrum.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Vi vil jobbe for at Larvik kommune søker tilskudd som skal benyttes til å påvirke innvandrerfamilier til å sende barna i barnehagen fra 1-årsalder. Kommunen er flink på integrering og vi vil prioritere dette arbeidet framover. I tillegg bør vi skaffe praksisplasser slik at denne gruppen kommer fort ut i arbeid og kan få praktisk språkopplæring jamfør Drammensmodellen. Innvandrere bør inviteres inn i den politiske debatten og vi må skape arenaer dere alle kan møtes.

7. Er eiendomsskatt en mulig løsning på Larvik kommunes økonomiske utfordringer?

– Ja, vi mener at vi ikke har annet valg for å opprettholde tjenestetilbudet.

8. Er bompenger en måte å finansiere en ny trafikkløsning i Larvik på?

– Ja, hvis pengene benyttes for å skaffe miljøvennlige alternativer og et mer bilfritt sentrum.

9. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Vi ønsker primært å samarbeide med Ap, MDG og Rødt, men Sp har også felles preferanser i en del saker.

10. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Vi mener Rune Høiseth bør fortsette i ordførerstolen, men han bør huske hvem som står hans parti nærmest når det gjelder ideologi!

Vil gjøre Larvik attraktivt

Asta Salvine Gulliksen (39) mener noe av det viktigste både for å skape arbeidsplasser og vekst i handelen er å få flere til å flytte til kommunen.

– Vi må gjøre det attraktivt for folk å bo i Larvik; gode skoler, barnehager og SFO-ordninger, god tilgang til grøntområder, ikke bygge ut i strandsonen og bevare grøntarealene våre – for å nevne noe, sier partiets 3.-kandidat.

SV er et rødt parti, men også grønt.

– Det grønne skiftet må komme fortere enn folk aner, og det vi i hvert fall ser for oss, er at «det nye gullet» blir jordbruksarealer og skog. Kanskje kommer vi til et punkt at vi må dyrke på alle grønne flekker vi har på grunn av flom eller tørke andre steder i verden. Det samme kan sies om skogen. Her i Larvik er vi jo så heldige å ha en stor skogeier. Om han har planer i retning enda grønnere skogdrift og produksjon av biodrivstoff, må politikerne sørge for å legge til rette for det, mener Winther.

Et kjennetegn for SV er motstanden mot det meste som heter privatisering, og da særlig innenfor helsesektoren.

– Vi har tro på at kommunen skal klare å løse alle helseutfordringene selv. Skal vi slippe til private, må vi i hvert fall sørge for at det blir med mest mulig heltidsstillinger og at de ansatte får den lønna og opptjening av pensjon som de har krav på, sier 2.-kandidaten.

Tre på topp

NUMMER 1: Gunnar Eliassen er SVs ordførerkandidat i Larvik.

NUMMER 1: Gunnar Eliassen er SVs ordførerkandidat i Larvik. Foto:

NUMMER 2: Lisa Agathe Winther.

NUMMER 2: Lisa Agathe Winther. Foto:

NUMMER 3: Asta Salvine Gulliksen.

NUMMER 3: Asta Salvine Gulliksen. Foto:

Artikkeltags