Senterpartiet kan gjøre et kjempevalg: – Det er viktig at det er like bra å bo alle steder i hele kommunen vår

NÆRPARTIET: Senterpartiet er opptatt av både miljø og nærmiljø. Fra venstre Knut Hansejordet, Olav Nordheim og Oda Maria Irgens Hokstad.

NÆRPARTIET: Senterpartiet er opptatt av både miljø og nærmiljø. Fra venstre Knut Hansejordet, Olav Nordheim og Oda Maria Irgens Hokstad. Foto:

– Jeg tror mange ser at vi har mer realistiske tilnærminger til de alvorlige miljøutfordringene enn for eksempel MDG. Men vi er definitivt opptatt av miljøet.

DEL

Senterpartiets Olav Nordheim har vært varaordfører i fire år, i det som må karakteriseres som et mer harmonisk samspill med ordfører Rune Høiseth, enn det som var under forgjengeren fra Venstre.

Men det blåser en Sp-vind over landet, og Nordheim er klar på at han i valgkampen er Sps ordførerkandidat, og ikke de rødgrønnes varaordførerkandidat.

– Vi er fornøyd med det vi har oppnådd i den posisjonen vi har hatt de siste fire årene. Men hva som skjer når årets stemmer er talt opp gjenstår å se. Vi skal finne samarbeidspartnere som det er naturlig for oss å samarbeide med, sier Nordheim.

ØP møter varaordføreren sammen med de to neste på Sp-lista utenfor Hedrum barneskole på Bommestad.

Lardølingen Knut Hansejordet har i likhet med Nordheim varaordførererfaring, mens Oda Maria Irgens Hokstad, oppvokst på Grøtting gård, kommer fra en familie med lange Sp-tradisjoner.

Praten tar vi i baksetet på Hansejordets romslige kassebil.

– Det er kjekt med et rullende kontor når man er politiker i en langstrakt kommune, sier Hansejordet.


– Stolte over at bøndene stemmer på oss

At Larvik er en stor kommune, i geografisk forstand, kan sies å være en inngang til mye av det Senterpartiet står for.

For Nordheim, Hansejordet og Irgens Hokstad er opptatt av at folk skal ha et godt tilbud der de bor.

– Det er viktig at det er like bra å bo alle steder i hele kommunen vår. Desentraliserte helsetjenester, nærskoler og arbeidsplasser i nærheten. Det ønsker vi å legge til rette for, sier Nordheim.

– Noen tenker fortsatt på Sp som et rente bondeparti – hvorfor skal de som ikke er bønder stemme på dere?

– Først og fremst er vi stolte over at en så viktig yrkesgruppe i så stor grad stemmer på oss. Men de verdiene som ligger i bunn tror vi flere og flere får øynene opp for. Du trenger ikke være bonde for å like at skolen ligger i nærheten av der du bor, eller at du kommer på et sykehjem som faktisk ligger i bygda di, sier Irgens Hokstad.

10 spørsmål - Sp

1. Hvis kommunestyret vedtar noe i jernbanesaken som ditt parti er uenig i, vil dere respektere vedtaket uansett utfall av valget?  (spørsmålet ble laget før vedtaket i kommunestyret, red.anm)

– Ja! Nå må kreftene brukes på å virkeliggjøre jernbanesatsinga. De som blir berørt må få skikkelig erstatning.

2. Kan det bli aktuelt for dere å stemme for nye skolenedleggelser i den kommende perioden, hvis rådmannen foreslår det? 

– Nei! Nærskolene har verdier som ikke kan måles i penger. Nå må det bli ro rundt skolestrukturen.

3. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik? 

–  For det første tilby næringsarealer flere steder i den store kommunen vår. Men ligg unna matjorda! Være en god servicepartner for virksomheter som ønsker å etablere seg her. Sørge for fiber og mobildekning i hele kommunen. Dessuten snakke positivt om kommunen vår i alle sammenhenger. Tilby gode barnehager og nærskoler til de ansatte.    

4. Bør kommunen vurdere å samarbeide med private aktører for å løse utfordringer innenfor helse og omsorg? 

– I et begrensa omfang har kommunen gjort dette i alle år. Blant annet med Stiftelsen Sjømannshjemmet i Stavern, og for å løse akutte topper. Hovedtyngda av helse- og omsorgstjenestene skal være i kommunal regi med faste ansatte.

5. Hvordan bør Larvik sentrum utvikles, og hvor skal egentlig sentrum ligge? 

– Sentrum skal utvikles med utgangspunkt rundt Torget. Sørge for et bredt tilbud av handel, kultur og kontorarbeidsplasser.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Lytte til fagfolka som jobber med dette. Sikre at flyktninger får brukt sin medbrakte kompetanse. Treårig introprogram for å sikre at alle lærer seg norsk. Sørge for barnehageplass sånn at minoritetsspråklige lærer seg norsk. Slutte med å organisere introprogrammet fra NAV. Heie på alle frivillige organisasjoner som skaper møteplasser for nyankomne og innfødte.

7. Er eiendomsskatt en mulig løsning på Larvik kommunes økonomiske utfordringer?

– Nei, eiendomsskatt er en urettferdig skatteform.

8. Er bompenger en måte å finansiere en ny trafikkløsning i Larvik på?

– Senterpartiet er ikke spesielt glade i bompenger. Likevel må noe gjøres med biltrafikkøkningen. Flere gang- og sykkelveier trengs.

9. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

–  Akkurat nå er vi mest opptatt av å gjøre et så godt valgresultat for Senterpartiet som mulig. Senterpartiet er et sentrumsparti og kan samarbeide med de som det er naturlig å samarbeide med. Senterpartiets verdigrunnlag ligger fast. 

10. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Senterpartiet har sin egen ordførerkandidat, nemlig Olav Nordheim.

– Vi er et realistisk miljøparti

Sp utgjør sammen med Venstre og MDG trioen av grønne partier i den norske partifloraen.

Likevel har nok Sp i mindre grad enn de andre to blitt sett på som et miljøparti.

– Jeg tror mange ser at vi har mer realistiske tilnærminger til de alvorlige miljøutfordringene enn for eksempel MDG. Men vi er definitivt opptatt av miljøet, sier Hansejordet.

Og med Irgens Hokstad på laget kan Sp i Larvik virkelig markere seg med kompetanse på miljøsiden i neste kommunestyreperiode. 23-åringen er utdannet bioingeniør, og er i ferd med å ta en Master på Norges miljø- og biovitenskapelige institutt, tidligere kjent som Norges landbrukshøgskole på Ås.

– Vi må legge til rette for elbilbruk, eller enda bedre, kjøretøy som går på biogass. Kommunen bør bruke tre når de bygger nye bygg, og klimaproblematikken må være en vesentlig del av alle beslutningsprosesser, sier Irgens Hokstad.


Forkjempere for skole og jordvern

Basert på ØPs samtaler med de politiske partiene er det veldig lite sannsynlig at det blir nye skolenedleggelser i Larvik de neste fire årene.

Også Senterpartiet vil være en garantist for nettopp dette.

– Det er ikke tilfeldig at vi valgte å ta et bilde foran Hedrum barneskole. Nå må vi sette innholdet i skolen først, og la skolene ta vare på elevene. Vi vil ha ro rundt skolene, sier Nordheim.

Samtidig peker han på en annen utvikling nær barneskolen, som partiet gjerne vil ha slutt på.

– De industribyggene som er lagt hit til Bommestad ble utviklet på dyrkbar mark. Det er fullstendig unødvendig at vi ødelegger den viktigste ressursen vi har. Matjorda må vernes, og Sp er de fremste forkjemperne for nettopp dette, sier Larviks varaordfører.


Glad for jernbanevedtak – men har sovet dårlig om natta

Senterpartiet var en del av flertallet som akkurat vedtok å legge jernbanestasjon i Kongegata, og samtidig utfordre BaneNOR med krav om trasé over Verningen.

Men Nordheim innrømmer at det ikke var noen lett oppgave.

– Vi var nødt til å ta en avgjørelse sånn at vi kan se framover, og unngå at hele larvikssamfunnet blir stående på vent. Men jeg innrømmer at jeg har sovet dårlig om natta når jeg tenker på dem som mister boligen, eller kanskje arbeidsplassen. De skal vi sørge for å ta vare på som best vi kan.


ORDFØRERKANDIDAT: Olav Nordheim.

ORDFØRERKANDIDAT: Olav Nordheim.

3. KANDIDAT: Oda Maria Irgens Hokstad

3. KANDIDAT: Oda Maria Irgens Hokstad

Artikkeltags