Gå til sidens hovedinnhold

Valget kan bli et ja eller nei til viktig avtale

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For 15. år på rad har FN kåret Norge til verdens beste land å bo i. Det går godt i Norge, næringslivet blomstrer, færre er arbeidsledige, sysselsettingen øker og det skapes verdier fra det minste enkeltmannsforetak til de største og tradisjonsrike selskapene. Til lands og til havs, i by og i grend, økonomien blomstrer.

I gode tider skal vi ruste oss for fremtiden. Derfor har vi vedtatt et stødig og nøkternt budsjett som legger til rette for økt verdiskaping og bedre konkurransekraft. Fire av fem nye jobber har kommet i privat sektor. Slik må det være fremover også, Norge har allerede vunnet verdensmesterskapet i offentlig sektor. Det er verdiskapingen i privat sektor som er grunnlaget for velferdssamfunnet.

Når Høyre snakker om et bærekraftig velferdssamfunn, handler det om et samfunn som er bærekraftig for miljøet og klimaet, bærekraftig sosialt – altså inkluderer alle – men ikke minst, og kanskje viktigst - økonomisk bærekraft. Uten sunn økonomi og vekst, vil vi ikke nå målene våre innen klimapolitikk eller sosial politikk. Vi må innse, en gang for alle, at vi er i en stor omstilling, og trolig er det slik at fremtiden vil være en kontinuerlig omstilling. Utviklingen innenfor bioteknologi og informasjonsteknologi går nå raskere enn vi klarer å ta inn over oss. De mest kreative, de omstillingsdyktige, de raske – de er fremtidens vinnere. Der har Norge et stort fortrinn. Vi er kreative, vi er snarrådige som folk. Vi er svært omstillingsdyktige, et nedarvet instinkt gjennom generasjoners arbeid for å skape mye ut av lite. Og vi er raske. En liten nasjon, med ressurser, høyt utdannet befolkning og digital modenhet. På viktige områder har vi et forsprang sammenlignet med mange andre nasjoner.

Jeg vil understreke viktigheten av et godt skatteregime for næringslivet. Vi endrer nå opsjonsbeskatningen for å gjøre den mer relevant for enda flere oppstartsbedrifter, og vil vurdere ytterligere tilpasninger. Jeg vil også si noe om formuesskatten, skatt på arbeidende kapital som for eksempel kjetting, varelager, båter eller fabrikkhaller. Det er en ren straffeskatt på norsk eierskap.

Det er en, for å si det forsiktig, stor ulempe for norske eiere som konkurrerer med utenlandske aktører. Biltemas eiendommer slipper, mens Jernias eiendommer blir beskattet. Det er konkurransevridende, det gir utenlandske foretak en fordel. Høyre mener det er av stor betydning at skattemotiverte insentiver for privat eierskap styrkes kraftig i årene som kommer.

For næringslivet er også forutsigbarhet svært viktig. Derfor vil jeg si litt om EØS-avtalen. Dette er Norges viktigste handelsavtale. De som gir inntrykk av at lille Norge kan fremforhandle bedre avtaler, de forleder det norske folk.

Alle som ønsker en utredning av alternativet til en EØS-avtale vil jeg peke på den pågående prosessen i Storbritannia. Der er utredningen, vær så god. Det er også slik at handelsavtaler med EU ikke vil kunne erstatte EØS-avtalen for den er så mye mer. Fri flyt av kaptita, tjenester og mennesker vil stanse opp og vi vil bli isolert uten EØS.

I løpet av det siste året har jeg besøkt hundrevis av bedrifter fra det høyeste nord til det dypeste sør. Ingen, ikke en eneste en, har tatt til orde for at de ønsker noe annet enn EØS. Dagens målinger indikerer at en ny regjeringskonstellasjon vil bestå av partier som vil rive denne avtalen i stykker.

Når man i tillegg tar med at Arbeiderpartiets rike onkler, fagbevegelsen, er nær delt på midten i spørsmålet – ja da ser vi allerede nå konturene av at valget 2021 kan bli et ja eller nei til EØS. Her er Høyre klare, på vegne av norsk næringsliv og norske ansatte, heier vi på EØS-avtalen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.