– Årsaken til valgene i utvalgene var at det har vært nødvendig for enkelte partier å foreta utskiftninger av representanter. Det har ikke vært meningen å forrykke representasjonen slik den var forhandlet fram etter valget i 2019, sier Høyres Marie Offenberg til Østlands-Posten.

– Det ble allikevel konsekvensen for denne komiteen, da Bedre Larvik ikke hadde skaffet vara for representant som hadde meldt forfall. Dermed var vi bare 40 representanter, og som en følge av det, gikk desimalene i feil retning for SV som da mistet sin representant i komiteen. Dette var det ingen som ønsket, og vi vedtok derfor nyvalg på nyåret slik at Bergljot Styrvold fortsetter å representere SV i komiteen, sier hun.

Onsdag var imidlertid kommunestyret fulltallig, og dermed kunne utvalget velges.

Utvalgets medlemmer er nå:

Pia Susanne Johansen (Ap), Marie Offenberg (H), Evy Jacobsen (AP), Harald Ivar Schrøder (Ap), Magdalena Lindtvedt (V), Espen Staer (Frp), Pål Langvik (BL), Arne Haugvaldstad (Frp), Knut Hansejordet (Sp), Una Edland (Sp), Finn Øivind Gabrielsen (H), Vinjar Sten Olav Rosendal (R) og Bergljot Styrvold (SV).

Leder for utvalget ble Pia Susanne Johansen, og nestleder ble Marie Offenberg.