– I utgangspunktet er det ikke behov for ny overvannsleding, men vi velger å legge ledningen i en ny retning, forteller avdelingsingeniør i Larvik kommune, Rolf Ludvigsen.

– Overvannsledningen har tidligere gått under Stavernsveien og ned i avløpssystemet på Holmejordet. Dette systemet blir imidlertid i perioder med mye regn veldig hardt belastet, med fare for at boliger på området får vann i kjellere, forteller han.

Overvannsledningen skal nå legges kun på vestre side av Stavernsveien, og gå direkte ned i Mobekken.

– Ved å avskjære overvannsledningen på denne måten skal vi forhåpentlig sikre oss mot problemer med overbelastning i framtiden, og unngå at det skaper problemer for hus på Holmejordet, sier han.

 

Det er entreprenør Kåre Mortensen som utfører arbeidet for Larvik kommune, og arbeidet vil trolig være avsluttet i løpet av en ukes tid.

– Det har tatt litt tid. Grunnforholdene er ikke gode her, og vi har også valgt å bore oss gjennom fjell i stedet for å sprenge, og dermed har arbeidet vært relativt omfattende, sier Rolf Ludvigsen til Østlands-Posten.

Les også: Nå ryddes det opp i gamle synder

Les også: Fikk kjelleren fylt med kloakk

Les også: Kommunen trodde de kun stengte vannet til hotellet - mange ble rammet

Les også: Vannlekkasje utenfor Grand Hotell

Les også: Vil prioritere flomtiltak i Vestfold