Torsdag kveld ble Østlands-Posten nedringt av brukere som var sinte fordi de ikke hadde fått informasjon om stengingen fra Larvik kommune.

– Det ble oppdaget allerede natt til torsdag at det var en lekkasje i et vannrør utenfor Grand Hotell, forteller Arne Nicander i kommunalteknikk i Larvik kommune.

– Vi trodde ikke lekkasjen var så alvorlig, og bestemte oss for å vente til fredag med å reparere skaden, fordi Grand hotell skulle ha store arrangementer om kvelden, sier han.

Oppsto større problemer

Klokken 19 torsdag kveld kom det imidlertid melding om at det kom opp vann også på andre siden av Storgata, rett ved drosjesentralen, og kommunalteknikk valgte umiddelbart å stenge vannet.

– Vi var redde for at skaden kunne føre til at Storgata ble undergravet, og stengte vannet. På det tidspunktet trodde vi kun at vi hadde stengt tilførselen til hotellet, og de fikk tilført vann gjennom et reservenett, forteller Nicander.

Les også: Oppvaskstabelen ble større og større

Les også: Vannlekkasje utenfor Grand Hotell

Det viste seg imidlertid at pågående arbeid med ledningsnett på Torstrand førte til at flere soner ble rammet av stengingen.

– Dermed mistet også brukere i Prinsegata vannet, og det tok det dessverre lang tid før vi ble klar over, sier Nicander.

– Vi fikk derfor ikke varslet om stenging slik vi naturligvis burde gjort, og dette kan vi bare beklage på det sterkeste, sier han.

 

Har gode rutiner

Arne Nicander innrømmer at kommunen burde gått ut med varsel om stengingen på kommunens nettside, på Facebook og til Østlands-Posten så snart det ble klart hvilke konsekvenser stengingen hadde.

– Dette må vi bare beklage, og vi beklager naturligvis også de konsekvenser stengingen fikk for brukerne. Vi har imidlertid et godt system for varsling, og i tillegg skal man kunne ringe kommunens sentralbord og til brannvesenet dersom man har behov for informasjon. Denne gang sto vi overfor et uforutsett problem, og fikk ikke informert slik vi burde, sier han.

Skadet på vannrøret på Storgata ble reparert torsdag kveld, og rundt klokken 21 hadde brukerne fått vannet tilbake igjen.

Roser kommunen

Lilly Skow Rød på Grand Hotell sier til ØP at hun er svært godt fornøyd over den måten Larvik kommune håndterte situasjonen i forhold til hotellet.

- Natt til fredag manglet hotellet vann maks to timer, men det gikk veldig fint. Ingen gjester har klaget på det, jeg tror de sov og ikke merket det. Jeg oppfattet det slik at kommunen kom inn og sa i fra til nattevaktene. Det har vært god dialog, sier hun.

- Kommunen har vært  fleksible, fant løsninger og hadde dialog. Jeg synes det er flott at de klarte å holde vann til hotellet under hele konferansen torsdag kveld. De klarte å kople vann via noe annet, slik at vi kun manglet vann i fem minutter torsdag kveld, legger hun til.