(Tønsbergs Blad)

Saken ble sendt ut på høring lillejulaften, og høringsfristen er satt til 23. mars 2017.

Forslaget går i korte trekk ut på å likestille vannscootere med andre fartøy, og dermed fjerne dagens regelverk.

Regjeringspartiene er svært fornøyd med det nye forslaget, og viser til at endringer er nødvendig da dagens regelverk er vanskelig å håndheve og kontrollere.

– Gjeldende regelverk tar hensyn til natur- og friluftsinteresser, men tar ikke godt nok hensyn til sikkerheten ved bruk av vannscooter. Derfor er jeg glad man nå endrer regelverket, fortalte en fornøyd Bård Hoksrud (Frp) om forslaget.

Norsk friluftsliv er ikke like imponert.

– Når regjeringen sender ut dette på lille julaften er det selvfølgelig for å slippe diskusjon. Det er jo forståelig, for dette er et elendig forslag. For svært mange skaper vannscootere opplevelse av utrygghet og støy, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv.

Heimdal mener forslaget vil straffe seg for regjeringen, og minner om at det er valgår i 2017.

– At de ønsker å gjennomføre dette i et valgår er jo helt utrolig. Folk i hytter eller på tur langs vannet, som padler eller bader og som får ferie og fritidskvalitet redusert, kommer ikke til å glemme i september hvem som står bak dette, sier en opprørt Heimdal. 

I forskriften foreslår regjeringen å la det være opp til hver enkelt kommune å lage sine egne bestemmelser. Det kan føre til store konflikter, advarer Norsk Friluftsliv. 

– Hvilken vannscooterfører kommer til å ha med seg flere kommuners forskrifter når de skal krysse kommunegrenser? Det kan også fort bli forvirring når ulike kommuner deler samme fjord. Når verken sentrale eller kommunale myndigheter setter av ressurser til å håndheve lovverket blir dette i praksis fritt fram for alle som vil råkjøre nær land, sier Heimdal som spår at somrene ikke blir så stille ved skjærgårdene framover.