Må bare få lov å komme med noen kommentarer . Ser at noen er bekymret for fuglelivet der vannskiaktivitet foregår. Må nevne da klubben startet i Korvika i 1969, var det skarv, hegre, ender og bever. Svaner kom også mens det var aktivitet. Alle var der da vi dro derfra.

Der klubben holder i Lågen nå er det fugleliv. De ligger rundt oss hele tiden, og er ikke redde for båt el løpere.

Må også nevne at på Skarnes er det gravd ut en kunstig sjø som er designet for vannski, der er det rikt fugleliv. Fuglene kommer der det er vann , og de var ikke der før. Har personlig konkurrert på mange kunstige arenaer i Europa , og det er et rikt fugleliv på de alle.