Familie, venner og sosialt samvær hører til en god jul. Borteboende søker hjem, og vi samles til god mat, brettspill og tradisjoner. For noen av oss blir årets julefeiring omtrent som den pleier å være, mens altfor mange av oss går inn i en tid preget av ensomhet, isolert fra dem vi er glade i. Studenter får ikke reise hjem og mennesker i risikogruppen velger å isolere seg. Folk som er permitterte må klare seg med langt mindre lønn enn de er vant med.

Vi står foran en veldig annerledes jul. En jul som kommer til å bli tung å komme igjennom for svært mange av oss. Årets jul kommer til å stille store krav til hver og en av oss. Vi må i større grad vise omsorg til mennesker vi ikke skal feire jul med, enn vi normalt gjør. I år bør vi ringe en venn, sende en hyggelig melding eller på andre måter hindre våre nære i å oppleve ensomhet. Enkelte steder er det hengt opp gaveønsker på juletrærne. Det er mange muligheter for å glede andre. Kjente og ukjente. Å være et lys i mørket.

Det er mange gode mennesker og organisasjoner som stiller opp. I større grad i år enn noen gang tidligere. Frivillige bruker fritiden på å gi oss en varmere jul. Mange av aktivitetene de frivillige gjør har en kostnad. Her kan vi også bidra, både som enkeltmennesker og som fellesskap. Regjeringen har satt av 25 millioner på vegne av oss alle til organisasjoner som gjør en ekstrainnsats denne julehøytiden.

Midlene skal gå til sosiale aktiviteter, alternative julefeiringer og julehjelp som matkasser, klær og gaver. Bidraget gjør det mulig for Frelsesarmeen, Blå Kors, Røde Kors og Kirkens Bymisjon å nå ut til flere. Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn kan tilby digitale produksjoner som alternativ til julegudstjenesten og våre tradisjonsrike julekonserter.

Hjelpetelefoner med mulighet for gode samtaler er gode tiltak mot ensomhet og psykisk uro, som gjerne forsterker seg i julehøytiden. Mental Helse, Alarmtelefonen, Demenslinjen og Pårørendelinjen er noen organisasjoner som gir gode tilbud. For barn og unge er det egne chattetjenester drevet av Mental Helse Ungdom.

Mennesker med rusproblemer, psykiske helseproblemer eller prostitusjonserfaring får støtte fra likemannstilbud drevet av frivillige og ideelle organisasjoner. Flere av likemannstiltakene står i fare for å bli avlyst eller stengt i julen på grunn av koronaen. Organisasjoner som A-larm, Barn av rusmisbrukere, RIO og Ivareta får midler til å forsterke sin hjelp denne julen.

2020 er annerledesåret. For mange er dette et vondt år. Måtte det snart ta slutt!

Vi kan alle bidra litt til at noen flere får det litt bedre. Vi kan tenne et lys i mørke. Jeg ønsker deg alt godt.