Var millimetre unna front mot front-kollisjon: – Bilen kom rett imot oss ut av tunnelen

Da en bil kom ut av tunnelen og rett mot bilen til Steen Hansen, kunne det ha gått veldig galt.