Et annerledes år går mot slutten. Det er når utfordringene er som størst et samfunn viser sine beste sider. Eller verste. Dette året har vi i Vestfold og Telemark vist våre beste sider. Vi har vist at vi duger når det kreves. Vi har grunn til å være stolte. Nå skal vi fortsette til viruset er nedkjempet.

Vilje og evne til å handle sammen. Vilje og evne til å ta ansvar, til å yte ekstra, til å trekke i flokk. Fornuftige avveininger mellom begrensninger og normalitet. Det har preget kampen mot koronaen i Vestfold og Telemark.

I Norge har smitten vært lavere enn i de aller fleste andre land. Året sett under ett har smittetrykket vært lavere i vårt fylke enn i mange av de andre fylkene. Vi har hatt mindre sykdom og død. Men vi har på ingen måte sluppet unna. Vi har hatt alvorlig tilfeller, og det har vært dødsfall også hos oss. Noen har mistet sine nærmeste. Vi har hatt grupper i karantene og isolasjon. Vi har hatt begrensninger på skoler og i barnehager, i næringsliv og i frivillig lag og foreninger. Vi har hatt og har fortsatt utbrudd. I Grenland jobbes det for tiden hektisk med å slå ned utbrudd.

Gjennom snarrådige og fornuftige tiltak har vi likevel unngått at situasjonen har kommet ut av kontroll.

Dette hadde vi ikke fått til uten tillit. Tillit som er bygget opp gjennom mange år. Tillit mellom befolkningen og offentlige myndigheter. Tillit mellom stat og kommuner. Tillit mellom ulike profesjoner. Tillit til lokaldemokratiet. En tillit som er styrket gjennom et år med pandemi.

Jeg vil i dag takke alle som jobber i helsetjenesten. Dere som har bemannet frontlinjen mot koronaviruset. Dere som har drevet effektiv testing, smittesporing og behandling av syke. Profesjonaliteten og verdigheten dere har vist, har gitt oss trygghet. Det skaper tillit.

Jeg vil takke ordførere og lokalpolitikere. Dere har gjort krevende avveininger mellom frihet for den enkelte, og begrensninger for å stanse smittespredningen. Dere har jobbet sammen, på tvers av kommunegrenser. Lokaldemokratiet har gitt vedtakene dere har fattet legitimitet. Det gir tillit.

Jeg vil takke ansatte på skoler og i barnehager. Dere har hver dag gitt barn og unge struktur, læring, lek og omsorg, trygghet og kjærlighet. Under særdeles krevende arbeidsforhold har dere tatt vare på fremtidens Vestfold og Telemark. Det bygger tillit.

Jeg vil takke dere som jobber i butikker og restauranter, i produksjonsbedrifter og i kulturlivet. Hvor mye dere betyr i hverdagslivet til hver og en av oss, har dette året ettertrykkelig vist. Dere har maktet å vise en oppfinnsomhet, evne og vilje til omstilling som har gjort det lettere for alle oss andre å komme gjennom dette året. Det har befestet vår tillit til dere.

Jeg vil takke alle som jobber innen renhold og renovasjon. Dere har gjennom ekstra innsats begrenset smittespredningen. Det har gir oss tillit til at viktige tjenester fungerer.

Jeg vil takke bussjåfører. Dere har sørget for at helsepersonell og barnehageansatte, barn og unge har kommet seg på jobb og skole. Det er tillitvekkende når viktig infrastruktur fungerer, også i kriser.

Jeg vil takke barn og unge. Dere er i en fase av livet der samspill og nærkontakt med andre er særlig viktig. Desto mer imponerende er det at smittespredningen heller ikke i deres grupper har kommet ut av kontroll. Det styrker vår tillit til dere.

Jeg vil takke alle som fra hjemmekontorene har utført viktige arbeidsoppgaver. Dere har jobbet fra stuebord og kjøkkenkroker. Dere har følt på savnet av kollegafelleskap. Produksjonen har likevel vært imponerende. Det vitner om god arbeidsmoral og innsatsvilje, og stor evne til å takle endringer. Det er egenskaper enhver arbeidsgiver har høyt på ønskelisten. Det har bygget gjensidig tillit.

Jeg vil takke pensjonistene. Betydningen av hvert enkelt år blir høyere jo eldre man er. Hver klem fra et barnebarn, hvert møte i foreningen, hver reise blir så uendelig mye verdt. Derfor står det respekt av viljen dere har vist til å følge myndighetenes anbefalinger. Det vitner om tillit.

Og jeg vil takke deg som har fulgt koronaanbefalingene. Uansett hvem du er eller hva du jobber med. Uten dine små og store oppofrelser i dagliglivet vil ikke viruset kunne overvinnes. Vi står sammen om dette. Vi har tillit til hverandre og at alle gjør en innsats.

2020 er året vi har kjempet mot koronaviruset. Vi har kjempet i helsetjenesten. Vi har slåss mot viruset i skoler og barnehager, i butikker og på restauranter. Vi har kjempet fra hjemmekontorene. Vi har vist at innsats gir resultater.

Kampen er på ingen måte over. Vi skal fortsette å kjempe gjennom vinteren og våren. Vi skal fortsette å vise vår beste side. Vi skal ikke gi oss før hverdagen kan vende tilbake til det normale!