(Nettavisen): Hvor dyr blir egentlig strømmen fremover?

Det er et svar som ingen egentlig kan gi et svar på. Strømmarkedet er utrolig nervøst for tiden, med store variasjoner både i spotpriser og de såkalte fremtidsprisene.

– 8,8 kroner i februar

Men nå har strømleverandøren Gudbrandsdal Energi utarbeidet en ny strømprognose basert på hva «markedet» tror på.

– De sørlige prisområdene ligger an til en gjennomsnittlig spotpris på rundt 8–9 kr/kWh inkludert merverdiavgift i vintermånedene desember, januar og februar. Forventningene baserer seg på fremtidsmarkedet for handel av kraft. Utviklingen vi ser viser økte priser i sør i vinter, med en månedlig snittpris på 7,7 kr/kWh i desember, 8,4 kr/kWh i januar og 8,8 kr/kWh i februar, sier produktsjef Karl Einar Svor i GE til Nettavisen.

Prisforventningene i vinter er nesten tre kroner høyere enn for bare én måneden siden.

Det er likevel verdt å merke seg at markedet fortsatt ikke tror på noen strømrasjonering.

Ikke overraskende er forventningene om prisene i Midt- og Nord-Norge vesentlig lavere, hvor mengden vann i magasinene er vesentlig bedre enn i sør.

Flere ting påvirker kraftig

Det er viktig å påpeke at prisene over baserer seg det markedet nå tror på, men på ingen måte er hogd i stein. Det siste året har vært uforutsigbart, og markedets forventninger har derfor ofte vært ganske langt unna fasiten.

– Etter at EU for alvor satte gassprisen på dagsorden, har prisen på denne gått noe ned. Det gir i utgangspunktet lavere strømpris. De siste dagene har imidlertid bildet endret seg, med det som ser ut til å være en sabotasjeaksjon rettet mot gassrørledningene fra Russland til Tyskland. Dette markerer en ny eskalering rundt krigen i Ukraina, der energiforsyning brukes som maktmiddel. Det har gitt et løft i gassprisen igjen, som igjen gjenspeiles i strømprisen, sier Svor.

– Ellers har vi sett en tydelig sammenheng mellom strømpris og vindkraftproduksjon. Strømprisene har den siste måneden vært på sitt laveste når vindkraftproduksjonen var på sitt høyeste. Det skal også sies at dette punktet inntraff gjennom en helg, som betyr lavere forbruk enn på en ukedag, sier han.

I tillegg vil temperaturene i stor grad påvirke. I Norge bruker vi desidert mest strøm på oppvarming. En mild vinter gir et helt annet strømforbruk – og dermed andre strømpriser.

Strømstøtten redder deg

De ekstremt høye prisene vil slå hardt ut for hytteeiere og bedrifter, men for den gjennomsnittlige forbruker gjør den forbedrede strømstøtten til at du bare betaler 10 prosent av de økte strømprisene.

Ved en spotprisøkning fra 5 til 10 kroner, ender du opp med å betale 50 øre ekstra per KWH.