– Målet med aksjonen har vært å informere båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen, kontrollere og vise tilstedeværelse. Det har vi lykkes godt med, sier tolloverinspektør Jan Aage Oppedal i en pressemelding.

LES OGSÅ: Solgte båt med store mangler, nektet å ta den tilbake. Det kostet mannen dyrt.

Gjorde beslag

I pinsen avholdt Tolletaten en varslet storkontroll mellom Halden og Langesund, i samarbeid med Kystvakten. I det som for mange er starten på båtsesongen, sjekket tollerne hva fritidsbåtene hadde med seg fra utlandet.

Mange krysser i dette området grensene fra Danmark og Sverige uten å fortolle varene sine.

Tolletaten stilte med sine tre tollkryssere «Svinør», «Snøgg» og «Hauk», mens Kystvakten stilte med to av sine større fartøy «KV Tor» og «KV Nornen».

Under aksjonen kontrollerte Tolletaten rundt 100 grensekryssende fritidsbåter. Det resulterte i syv fortollinger på til sammen 1.390 kroner. I tillegg gjorde Tolletaten beslag av narkotiske piller og noen gram amfetamin.

Med sine tre tollkryssere «Svinør», «Snøgg» og «Hauk», kontrollerte Tolletaten rundt 100 fritidsbåter. De fikk også bistand fra Kystvaktens større fartøy «KV Tor» og «KV Nornen».

Blant annet beslagla tollerne narkotiske piller og noen gram amfetamin. Det ble også utført syv fortollinger på til sammen 1.390 kroner.

– På sjøen er det ingen rød og grønn sone som de reisende er vant til når de passerer grensen andre steder, men det er fortsatt de samme reglene som gjelder til havs som på land, opplyser Oppedal.

Sjekket reparasjoner

Under fjorårets aksjon ble det funnet flere fartøy som hadde gjennomført momspliktige reparasjoner i utlandet, men som ikke hadde blitt gjort opp for.

– I år derimot registrerte vi ingen slike brudd. Det ser vi på som positivt og kan tolkes som at båtfolket har blitt flinkere på dette området.

Alle reparasjoner over 6.000 kroner utført i utlandet er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært mer enn 24 timer ute av landet. Under 24 timer er grensen 3.000 kroner.

LES OGSÅ: Midt på natta lusket tyvene seg inn i hagen: – De er frekke

– Har god oversikt

Ekteparet Vidar Lihollt og Ingunn Lihollt var blant dem som hadde vært på svenskehandel med båten i pinsen.

– Vi møtes i år og, sier Vidar spøkefullt idet mannskapet om bord Tolletatens tollkrysser «Snøgg» stopper han for en kontroll ute i skjærgården på grensa mellom Norge og Sverige.

Dette er ikke første gangen paret møtte på Tolletaten. Denne gangen hadde de med seg to kartonger rødvin, som er godt innenfor kvoten for hva som er lovlig å ha med seg inn i Norge.

– Vi har holdt på med båt i over 40 år, så vi har ganske god oversikt over hvilke regler som gjelder til sjøs, forteller Vidar.

LES OGSÅ: Frykter «snikhyttebygging»: – Det er ironisk at dette selges inn som bærekraftig

God læring

Tolletaten forteller at aksjonen ga en god mulighet til å trene på samhandling med Kystvakten. Med verdens nest lengste kystlinje, er sjøen Norges viktigste transportvei for frakt av varer, noe som utløser et stort behov for kontroller.

– Aksjonen var god læring for begge etater. Med titusenvis av havneanløp hvert år trenger vi gode rutiner og godt samarbeid mellom statlige aktører for å regulere det som kommer inn til landet. Vi er alltid sterkere sammen, avslutter Oppedal.

Kystvakten er også godt fornøyd med årets aksjonen.

– Vi er jo den viktigste myndigheten på havet. Det er derfor viktig at vi støtter Tolletaten på en slik aksjon. Slik oppnår vi best mulig dekning og resultat, sier skipssjef Øystein Øksenvåg Johansen på KV Nornen.