«Vedtaket kan sammenlignes med å få tillatelse til å bygge en fotballbane, men etter den er ferdig bygget, kun får tillatelse til å benytte den ene banehalvdelen»

MANGE PROTESTER: Svært mange møtte fram da planutvalget var på besøk på skytebanen på Dolven. I dette innlegget svarer Brunlanes Jeger og Fiskerforening.

MANGE PROTESTER: Svært mange møtte fram da planutvalget var på besøk på skytebanen på Dolven. I dette innlegget svarer Brunlanes Jeger og Fiskerforening. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Sett i lys av planutvalgets vedtak, og ØP’s dekning av saken, er det på sin plass med noen betraktninger på vegne av våre 250 medlemmer i Brunlanes Jeger og Fiskerforening som i stor grad bor ved og samarbeider med nærmiljøet omkring Dolvenbanen og Berg skolekrets ved Helgeroa.

Dersom man leser ØP sin dekning av saken, kan de se ut som at foreningen bedriver skyteaktivitet inn i hagene til naboer eller rett mot avlinger til tilstøtende grunneiere. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle.

BJFF står opp for våre medlemmer, hvorav mange barn og unge som har Dolvenbanen som en møteplass året igjennom, med mange aktiviteter hvorav skytteraktiviteten kun er en liten del.

BJFF er innforstått med at det kan være utfordrende å drive skyteaktivitet i et såpass sentralt beliggende område. At enkelte naboer ikke ønsker denne form for aktivitet er forståelig, og nettopp derfor har BJFF gjort mange tiltak for å forbedre sameksistensen med nærmiljøet. Det er dog oftest to sider av alle saker og således bør begge parter få samme mulighet for å fremstille sin side av saken.

Brunlanes JFF er 75år i 2021 og ble etablert rett etter krigen i 1946. Foreningen har i alle år vært en veldedig non-profit forening for kommunens innbyggere, og hatt aktiviteter omkring jakt, fiske, skyting og friluftsliv for kommunens innbyggere i alle aldre. Etter 2. verdenskrig var det viktig å sikre allmennheten rettigheter for sikker våpenbruk og utnyttelse av ressurser innen fisk og vilt.

Foreningen har siden 1980 på dugnad bygget opp det nedlagte grustaket og septik lagune området på Dolven til et parkmessig område som benyttes av barnehager og skoler i tillegg til foreningens aktiviteter på jakt, fiske, jegerprøveopplæring, friluftsliv, fuglekasser, bålturer og andre aktiviteter som får barn og unge vekk fra PC og TV noen timer i uken og inn i sunne interesser. Klubbhuset benyttes til dåp, konfirmasjoner, jubileer, bryllup og begravelser året igjennom og svært mange i Larvik kommune har i en eller annen sammenheng hatt med Dolvenbanen å gjøre.

BJFF fikk en innkalling til en befaring, som skulle omhandle klager på en allerede godkjent byggesøknad/ferdigmelding av lydbegrensende tiltak, samt en midlertidig godkjenning av standplasser for jegerprøven som har vært benyttet som skytebane for storviltprøven siden ca. 1960, lenge før BJFF etablerte seg på området. Det har ikke kommet klager eller observasjoner om fare for sikkerhet på denne aktiviteten som har vært praktisert i samme område og i samme omfang siden rundt 1990.

Alle standplasser har blir godkjent av politiet i mer enn 25 år og verken sopp-plukkere, grunneiere eller turgåere har meldt om farlige hagl, skade på skog eller avlinger i løpet av denne lange tidsperioden. Dette kan virke noe iscenesatt da dette har dukket opp som et problem kun de siste måneder, uten at noe er endret i forhold til standplasser eller sikkerhetssoner. Sikkerhetssoner er uforandret og har hele tiden vært merket i henhold til politiets instrukser.

Når behandlingen av saken gjennomføres etter befaringen ligger det allerede klare motforslag til rådmannens innstilling. Dette var dog ikke uventet. Det som var uventet var det man leser i ØP at det er avholdt tidligere private befaringer hvor kun den ene part i saken har vært involvert. ØP benytter private bilder fra den ene parten til sin såkalte nøytrale saksfremstilling.

Det forventes at foreningen, av lokalavisen ØP, gis samme anledning til å fremme saken fra sin side før anken på vedtaket behandles om noen uker.

Påstandene om at Sør Øst politidistrikt har godkjent en banetrasé som er fare for liv og helse bør bli fulgt opp. Dette bør svares opp av den/de som setter ut påstandene.

Det ble hevdet av klager under befaringen at BJFF har planer om å øke aktiviteten på området. Dette stemmer ikke. Aktiviteten er den samme og heller noe redusert i forhold til de seneste 20 år, da disponibelt areal er redusert. I tråd med gjeldende Kommunale arealplan er området avsatt til nettopp Idrettsformål/skytebane.

At det kommer fram påstander om at skog og tømmer blir skadet av stålhagl på 200 meters avstand på naboeiendom, er som beskrevet av BJFF under befaringen i beste fall meget tvilsomt. Vårt råd er å sjekke med faginstanser slik at beslutningstakerne kan gjøre beslutninger basert på fakta og ikke udokumenterte påstander. Hva med et bilde av en skadet granstokk fra det aktuelle området på naboeiendommen 200 meter unna?

Hagl i leirduepatroner har en diameter på mellom 2-2,5mm og veier under 0,1 gram. Som informert av BJFF på befaringen vil slike hagl ikke gjøre skade på vegetasjon eller tømmer på avstander over 100 meter. Hagl med en så liten vekt vil ved skyting ved sterk vind kunne sveve noe med vinden, på samme måte som en sandstorm vi ofte opplever på jordene ute ved kysten, med samme minimale skaderisiko på lang avstand.

Det ble også vektlagt at det er utført private lydmålinger på 75dB ved bolig mer enn 1 kilometer unna baneanlegget som ble lagt som grunnlag for vedtak. Lydmåling er en profesjon og er avhengig av spesialkompetanse og kalibrert utstyr. Hvor er dokumentasjon på påstanden? BJFF er tidligere pålagt av Larvik kommune å utarbeide kostbar støyberegning utført av profesjonelle uavhengige selskap, som viser vesentlig lavere lydbelastninger. Det kan virke som at man har tatt hensyn til det udokumenterte muntlige utsagnet om støynivå uten å spørre om nøyaktigheten av denne, og ikke vurdere den formelle støyanalyse rapporten som ligger vedlagt saksdokumentene. Etter de lydisolerende tiltakene som er utført er aktuell bolig godt under myndighetskravet på 65dB.

BJFF har hentet 3 kongepokaler til Larvik og klubben har hatt Årets Idrettsnavn i Larvik så sent som i både 2016 og 2018. Vedtaket, dersom det blir stående, vil være med på å ødelegge treningsarenaen for disse og kommende utøvere. Vedtaket kan sammenlignes med å få tillatelse til å bygge en fotballbane, men etter den er ferdig bygget kun får tillatelse til å benytte den ene banehalvdelen.

Konsekvenser: BJFF tror verken planutvalget eller naboer fullt ut har vurdert konsekvensene av vedtaket. BJFF vil nødvendigvis grunnet nedgang fra tidligere 10 standplasser ned til 3 som vedtaket nå er, måtte øke antall skytedager fra dagens 2 kvelder til 5–6 dager i uka i tråd med de godkjenninger som foreligger, for å møte etterspørselen fra medlemmer og jegere fra distriktet. Dette betyr nødvendigvis at støybelastningen på nabolaget blir vesentlig større. Dette er ikke BJFF sitt ønske, men en naturlig konsekvens.

Dette som saksopplysninger som ØP unnlot å ta med i sin omtale av befaringen i utgaven fredag 28. August.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags