– Dette gjør at vi kan gjøre noe ekstra og hjelpe flere. Gaven er øremerket barnefamilier, og vi håper vi kan bruke gaven til å finne på nye hyggelig for noen som trenger det i sommerferien, sier Hilde Nylund, som er leder i Frelsesarmeen i Larvik.

Torsdag formiddag troppet Torild Sagli og Brit Rogn fra Kiwanis i Larvik opp i lokalene til Frelsesarmeen i Karlsro gate 4 i Larvik. Med seg hadde de en gavesjekk på 20.000 kroner.

– Vi gir mange gaver til arbeid blant barn og unge i løpet av året, og i disse koronatider tenkte vi på Frelsesarmeen. De gjør en virkelig flott jobb, og vi har stor tillit til dem, sier de to.

– Det vet jeg også at det fleste i samfunnet har, og nå håper vi at denne gaven kan komme til nytte, sier de.

De to sier også at de støtter Nylunds idé om å bruke pengene til å gjøre noe ekstra for barnefamilier i sommerferien.

– Vi ønsket at de skulle bruke pengene til noe slikt, og her tror jeg de vil komme veldig godt med, sier Brit Rogn.

Stort behov for gaver

Hilde Nylund sier at Frelsesarmeen ikke får offentlig støtte, og at de er helt avhengig av gaver.

– Under koronakrisen opplever vi at omtrent dobbelt så mange som ellers har behov for få mat fra oss, og vi opplever at mange som ellers klarer seg nå har kommet i en situasjon de ikke klarer å håndtere. Vi gjør det vi kan for å hjelpe, og er avhengig av gaver. Denne gaven er svært velkommen, sier hun.