Gå til sidens hovedinnhold

Velkommen til nye og gamle elever

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ønsker alle nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark. Skoleåret 2019/20 ble annerledes enn det vi i Vestfold og Telemark fylkeskommune hadde lagt planer for sammen med skoleledelsen ved våre 21 videregående skoler.

Etter uker med stengte skoler og fjernundervisning denne våren, var vi alle glade for å komme tilbake til en tilnærmet normal skolehverdag de siste ukene før sommerferien. Skoleåret 2020/21 vil etter alt å dømme heller ikke bli helt normalt, men tiden med fjernundervisning denne våren har gitt oss nyttig erfaring med tanke på hva datateknologi og ikke minst stort pågangsmot og endringsvilje kan bidra med i opplæringen. Jeg er stolt over hvordan dere elever taklet utfordringene som vi alle sto oppe i under korona-epidemien denne våren. Samtidig understreket tiden med fjernundervisning også det viktige behovet elever og lærere har for nærvær og fellesskap.

Under planleggingen av et nytt skoleår har vi tatt hensyn til at vi også denne høsten sannsynligvis vil måtte håndtere stadig endrede smittevernregler. Vår erfaring er at de videregående elevene var flinke til å overholde smittevernreglene og at alle innså betydningen av at dette er en stor felles dugnad. Dette må vi fortsette med.

Denne uka, før elevene møter fram ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark, har jeg mottatt de siste oppdateringer på inntaket og resultatene fra sommerskolene. Det er svært hyggelig lesing. Det forrige skoleåret var krevende for alle, men da er det samtidig gledelig å se at resultatene var gode. Det var historisk gode standpunktkarakterer i fylket vårt etter forrige skoleår. I sommer hadde vi i tillegg nærmere 100 gjennomførte eksamener på våre sommerskoletilbud. Samtlige 21 deltakere besto eksamen i naturfag. 56 av 73 besto i matematikk (77 %). Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte også i sommer oppdaterte gjennomføringstall for videregående opplæring i landet. Aldri før har flere elever fullført og bestått i vårt fylke. Nå viser SSB-statistikken at 81 % av elevene som startet videregående opplæring høsten 2013 har fullført og bestått alt senest 5 år senere.

For det kommende skoleåret skal over 15000 elever inn på skolene våre, over 5000 av disse for første gang. I tillegg pågår en storstilt og kontinuerlig prosess med formidling av lærlinger til nye læreplasser. Nærmere 2000 søkere deltar i denne prosessen med hjelp av et imponerende støtteapparat. Alle som jobber ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark har et felles mål: At elevene gjennom årene på skolen skal utvikle ferdigheter, kunnskap og holdninger for å kunne mestre eget liv og for å være best mulig rustet for å delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Hver eneste dag arbeider rektorer, lærere og annet personell for at elever skal oppleve gode læringsprosesser og oppfølging, tydelig ledelse, gode relasjoner mellom elever og ansatte, et fungerende elevdemokrati og samhandling med foresatte.

Som ny elev ved en av våre videregående skoler har du store muligheter. Du vil få ny kompetanse, gjøre mange nye erfaringer og ikke minst utvikle deg som menneske. Det er mange ansatte med ulike roller som kan hjelpe deg gjennom skolehverdagen. Men hovedansvaret for denne utvikling ligger hos deg selv. For at alle skal trives, være trygge og glede seg til å gå på skolen, må alle bidra med positive innspill i hverdagen. En hverdag der vi tar vare på hverandre og gjør hverandre gode. Og ikke minst; en hverdag der alle bidrar til et godt læringsmiljø med respekt og raushet for hverandre.

Nå ønsker jeg dere alle lykke til med et nytt og givende skoleår.

Kommentarer til denne saken