Elever og studenter i hele Norge har i disse dager fått tilbud om studieplass for helsefaglig utdanning. På vegne av ufattelig mange: Tusen takk for at du valgte akkurat denne spennende karriereveien!

Hvem var det som fikk applausen da koronaen slo inn i landet vårt? Vi klappet fram kvinner og menn som sto midt i krisa på vegne av oss alle. De er helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og andre helsehelter ikledd fullt beskyttelsesutstyr. De er proffe helsearbeidere som tar vare på dem vi er glad i – og trygger oss i hverdagen med fokus på smittevern i front.

Vi kjenner dem som samfunnskritiske yrker, og vi håper alle ser like tydelig, det vi har sett lenge. Nettopp det at vi snakker om framtidas yrker. For dem som fremdeles måtte være i tvil: Koronapandemien har bevist at vi ikke klarer oss uten den utdanningen du nå går i gang med. Vi trenger deg!

Stort behov for helsepersonell

Norsk arbeidsliv ble hardt rammet av krisa. Mange ble permitterte og usikkerheten kom krypende inn i kropp og sinn. Du som nå står på terskelen til en helseutdanning kan imidlertid se langt lysere på årene som kommer.

Det er mange oppgaver som skal løses, og det er ikke bare én yrkesgruppe som skal ta i et tak. Vi i Fagforbundet ønsker alle helseyrkene velkommen. Det mangler blant annet vernepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, bioingeniører og ergoterapeuter, skriver Statistisk sentralbyrå i en rapport om arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035. Det er nok elendighet til oss alle, pleier vi i spøkefullt å si. Det er med andre ord et økende antall personer som trenger behandling og pleie – og som trenger din hjelp.

Det er nok jobber å velge mellom, og flere steder er det et skrikende behov for helsearbeidere. Kommunehelsetjenesten i distriktene sliter med å rekruttere sykepleiere, fordi trykket på jobb kan være for stort. Og i noen tilfeller burde de kanskje merke seg at de kan søke etter helsefagarbeidere med aktuell etterutdanning.

Løsningen er å ta inn en god blanding av ulike yrkesgruppene. Vi i Fagforbundet vet godt at sektoren ikke kan basere seg kun på ansatte med bakgrunn fra høyskole og universitet, selv om dette også er en viktig yrkesgruppe. Det må rekrutteres bredere og det må være større fokus på skolering og opplæring på de oppgavene og områdene det kan delegeres oppgaver på, uten at det minsker kvaliteten på kunnskap og kompetanse.

Det er viktig å huske på at alle er like viktig i helsesektoren og burde både ses og høres. Uten alle leddene ville pyramiden kollapset av overbelastning på enkelte yrker.

Lykke til med utdannelsen! Du har nå tatt første steg på veien til et fantastisk flott yrke.