- Du burde valgt deg et større parti, hører jeg noen ganger. Da må jeg svare at jeg velger først og fremst det partiet som ligger nærmest mine idealer. Helt uten valgomat ble det Venstre i 1967, det sosialliberale partiet.

Jeg har troen på et liberalt demokrati og enkeltmenneskets frihet, et samfunn der staten primært er vårt felles sosiale forsikringsselskap. Det var Venstre som skapte de banebrytende sosiale og demokratiske reformene: Stemmerett for alle, folkeskole, folkehøyskole, barnelover, hjemfall for fossekraft og bergverk, trepartssamarbeidet i arbeidslivet, og nylig: Samme sosiale sikkerhetsnett for næringsdrivende som for andre i arbeidslivet.

Jeg valgte Venstre fordi det er et parti uavhengig av særinteresser og uten binding til organisasjoner. Venstre er for åpenhet i politikken. Nylig fikk Larvik Venstre gjennomslag for at formannskapet skulle ha videooverføring.

Jeg har alltid likt at samfunnsgoder skal deles, men siden de først må skapes, må man kombinere de to målsetningene. Venstres preferanse for små og mellomstore bedrifter og nyetablerere er velkjent. Det er viktig at vi legger til rette for å skape nye arbeidsplasser som vi skal leve av når oljealderen går mot slutten. Norge har naturgitte forutsetninger for å skape et grønt næringsliv som kan gå foran og vise veien mot lavutslippssamfunnet. Da må vi tørre å satse på de grønne næringene som er i vekst – for eksempel bærekraftig skog- og havbruk, miljøvennlig transport og klimavennlig mat, energi og medisiner fra havet. Mer næringsaktivitet gir mer skatteinngang og fellestjenester.

Jeg liker at Venstre er et framtidsoptimistisk næringsparti som kan kombinere næring og miljø. Ungdommen i dag ser nødvendigheten av reint hav, reine elver og de alvorlige globale konsekvensene. Venstre mener at vi kan løse klimautfordringene uten at samfunnet blir mer fattig av det. Det krever innsats og omtanke fra oss alle. Vi må ha modige politikere som tør å sette ambisiøse mål og å komme opp med troverdige løsninger for å nå målene. Jeg håper du vil være med meg og Venstre på arbeidet med å sørge for at vi etterlater oss en jordklode til våre etterkommere som er i litt bedre stand enn da vi selv overtok den.
Flere i min generasjon har heldigvis vokst på oss en slik forståelse. Av alle miljøpartier velger jeg det sterkeste ikke-sosialistiske alternativet.

Nå er det lokalvalg igjen. Jeg er fortsatt sosial og liberal. Jeg oppfordrer flere til å stemme Venstre - både til fylkestinget og kommunestyret. Godt valg!