Gå til sidens hovedinnhold

Venstresida må mobilisere sofavelgere, ikke hakke på hverandre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 14/8 publiserte ØP et leserbrev fra Heming Olaussen og Grete Wold i SV, der de to framstiller en stemme til Rødt som verdiløs, fordi Rødt ikke vil inn i regjering. Vi skulle ønske at vi slapp å bruke tid på å debattere mot SV i en så viktig valgkamp, men det er vanskelig å la innlegget stå uimotsagt. Venstresida i norsk politikk bør konsentrere seg om å mobilisere de som trenger og ønsker ei politisk forandring i Norge, framfor å hakke på hverandre.

SV prøver å framstille Rødt som et parti som frasier oss makt og ansvar, bare fordi vi ikke ønsker regjeringsdeltakelse. Det er ei merkelig framstilling. Rødt har valgt en annen maktstrategi enn SV, det er riktig. Vår strategi tar sikte på å unngå å bli bundet til masta i interne forhandlinger, hvor man så må være lojal utad etterpå.Vi vil heller stå fritt til å fremme vår egen politikk. Slik tror vi at vi sammen med folkelige bevegelser, kan presse ei ny regjering i riktig retning. Vår erfaring er at den maktstrategien faktisk fungerer: Da venstresida vant lokalvalget i Oslo i 2015, var det Rødt som sikra stopp i etablering av profittdrevne barnehager i forhandling med byrådet. Dette fikk vi til nettopp fordi vi ikke satt i byrådet, og derfor kunne føre debatten offentlig. Også i Vestfold og Telemark fylkesting har vi god erfaring fra en samarbeidsavtale med posisjonen. Å ikke være bundet i en posisjon er ikke det samme som at Rødt ikke ønsker samarbeid eller påvirkning.

Det er en ting til som gjør Olaussen og Wold sitt utspill merkelig: SV har lova å legge spørsmålet om regjeringsdeltakelse ut til medlemmene i uravstemning. Det betyr at om medlemmene i SV ikke er fornøyd med et eventuelt forhandlingsresultat, vil SV bli nødt til å jobbe de neste fire åra ut fra den samme maktstrategien som de nå kritiserer. Men det får ikke velgerne vite før etter valget.

I innledninga til innlegget skriver de to: «Rødt holder seg dessuten fremdeles med et programmatisk standpunkt om «kommunisme», noe som er langt fra SVs ideal om demokratisk sosialisme». Dette er usaklig. Rødt er krystallklare på at sosialisme er umulig uten demokrati. Men det reiser også spørsmålet om Olaussen og Wold står på SVs eget prinsipprogram. Det første kapitlet der starter med denne setninga: «SV arbeider for et samfunn uten klasseforskjeller, der den enkelte yter etter evne og får etter behov». Det er samme type referanse til kommunisme som Rødt har i sitt program.. Denne typen skremselspropaganda kan vi forvente fra Civita, FrP eller Stein Erik Hagen. Det er bare trist når SV kommer med det samme.

Når folk vi møter på stands spør om forskjellen mellom Rødt og SV, er svaret vårt alltid politikk, ikke taktikk og karikering. Det er tre saker som særlig skiller oss: SV vil ha heldagsskole, Rødt er mot. SV er for vindkraft til lands (om enn restriktive) og til vanns, Rødt er mot. Rødt er mot norsk deltakelse i angrepskriger, SV kan støtte det, så lenge det finnes et FN mandat og da kun i FN-styrker. Det siste er forøvrig ei forbedring fra den politikken som førte SV til å støtte norsk deltakelse i krigene i Kosovo, Afghanistan og Libya. Og ja, vi har ulik maktstrategi, men vi klarer kunsten å argumentere for vår egen strategi, uten å karikere SVs.

Erfaringene fra perioden med «rød-grønn» regjering (2005-2013) og de siste åtte åra viser at venstresida til venstre for AP stort sett vokser eller krymper sammen. Det er ikke et nullsumspill. Venstresida vinner ikke på å drive spekkhoggeri mot hverandre, men på å mobilisere velgere fra sofaen og vinne over velgere fra høyresida. Vi tror mange på venstresida blir demobilisert av kjekling mellom partiene. Det er virkelig ikke denne debatten venstresida trenger!

Rødt går til valg på å få ned de økende forskjellene. Også under den rødgrønne regjeringa økte forskjellene. Det tyder på at vi trenger ei sterk venstreside i Norsk politikk som sørger for ei politisk endring. Når også Senterpartiet åpent sier at de ønsker å samarbeide til høyre, er det ekstra viktig å mobilisere fra venstre. Skal vi lykkes med det, trengs det er sterkt Rødt, i tillegg til SV.

Kommentarer til denne saken