Gå til sidens hovedinnhold

Verdensmesteren

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Usynlig sak for ØP? Nei, stor sak for dem det går utover.

I hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering, ble det 27.01.2021 vedtatt følgende i sak 03,:

Omorganisering av Verdensmesteren mottaksskole:

Innføringstilbudet til nyankomne elever i grunnskolealder i Larvik kommune gjennomføres i innføringsklasser på Hedrum ungdomsskole, Fagerli skole og Mesterfjellet skole.

Vedtaket iverksettes fra 01.08, 2021.

Det vurderes ikke som mulig å samlokalisere en samlet mottaksskole til Mesterfjellet skole.

Larvik har fått skryt av å være en meget god mottakskommune for asylsøkere og andre fremmedspråklige. Kommunen må få mange minuspoeng for dette vedtaket. Veldig bra at kommunen igjen har oppretta hovedutvalg som kan gjøre vedtak som blir gjeldende. Her kan jeg bare si nei, dessverre. Vet at kommunaldirektøren la fram sitt forslag i strategidokumentet, det som forteller hvilke saker som skal behandles i 2021.

Har politikerne sovet i timen? Jeg spør ofte hvorfor i politiske saker uten å få svar. Nå ber jeg om at kommunaldirektør Jan-Erik Norder og leder for oppvekst i Larvik, Tuva Enger gir allmennheten gode, akseptable grunner for Innstilling=vedtak. Den samme begrunnelsen må flertallspolitikerne gi oss, de som fulgte kommunaldirektørens råd.

Er dette et sparetiltak? Skal gamle Mestær'n straks omdisponeres til noe nyttig, eller bare forfalle? Har de ansatte fått uttale seg, som de sterkt berørte? Disse er fire norskspråklige lærere, to assistenter og seks tospråklige lærere. Er det meningen at dette gode teamet skal være mobile fra skole til skole? Eller de ute av dansen? Vet ikke om lærerne ved de utvalgte skolene har samme kompetansen som det veletablerte teamet.

Vet at kommunen venter flere fremmedspråklige. Noen vil ofte være analfabeter, de fleste bare med sitt morsmål. Ungene trenger trygget i et fremmed land, i ukjente omgivelser. Alle trenger trygghet og gode nok tilbud, ikke forsterking av splittelse og utrygghet. De skal ikke møtes av det store VI som snakker og handler nedsettende om «dem». Jeg ser av flertallsvedtaket bygger på dårlig pedagogikk omtanke og liten sans for medmenneskelighet.

Vedtaket må gjøres om!

Kommentarer til denne saken