Etter mange år med hjemmebesøk hos eldre må jeg nå spørre om den forskriften av 15.11.2010 har gått ut på dato?

Jeg vet at kommunen har dårlig råd, hjemmesykepleierne er for få, det er langt fra nok sykehjemsplasser, er det ikke da en fordel at folk er villige til å være hjemme? At verdighetsgarantien ble oppdatert 30.08.2015 vet jeg av brev fra regjeringen.

Ved selvsyn har jeg registrert at dette ikke fungerer i dag! Hvem tar kontroll på disse ting? Jeg er sjokkert hvordan tilstanden er hos enkelte.