Jeg må først gratulere og takke for at kulturadministrasjonen og de bibliotekansatte har fått et pop up- bibliotek «på beina» så fort og godt! De har fått mye ut av lite! Det var også trivelig og godt besøk fredag og lørdag etter åpningen! En god trøst etter den triste brannen! De skaffer også «nesten hva som helst» raskt og effektivt fra andre biblioteker – takk igjen!

Det arbeides også aktivt for å få til et større «halvpermanent» bibliotek, mens vi venter på gjenoppbygging av biblioteket etter brannen – så fort som praktisk mulig! Det siste får jeg komme tilbake til.

Jeg skrev en kommentar etter brannen som bygg&miljø-ingeniør, hvor jeg var betenkt over kommunens «røm og riv»-praksis, også etter den aktuelle bibliotekbrannen. Redaktøren spurte om hva jeg ville mene som miljøpolitiker. Da er jo innfallsvinkelen en litt annen.

Jeg regner med at Rådmannen ganske straks etter brannen sjekket en del ting:

■ Hvilke rutiner og krav er fastsatt i forsikringsvilkårene?

■ Er disse innarbeidet i kommunens rutiner og er de fulgt i det aktuelle tilfellet?

■ Hvis ikke - hvem har ansvaret – også for å sørge for at rutinene blir forbedret?

■ Er det fortsatt fornuftig med førsterisikodekning eller bør kommunen ha fullverdidekning? – forsikringspremien tatt i betraktning?

I følge ØP og orientering fra Rådmannen til politikerne har KLP Forsikring ansvaret for sikring av restverdiene i bygget. Taket er forsøkt sikret med tynne/billige presenninger, som ganske fort ble betydelig skadet i det «friske» været. Dette virker uprofesjonelt! Det finnes firmaer med god kompetanse på restverdisikring etter brann. De ville antagelig ha brukt solidere presenninger og satt i gang avfukting inne i bygget med en gang. Siden KLP neppe har personell i Larvik, og kanskje heller ikke har bestilt tilfredsstillende restverdisikring:

•\u0009Hvem har ansvaret for å varsle KLP om at sikringen er for dårlig/ødelagt, og er dette i tilfelle gjort?

Det er rimeligvis store restverdier i bygget. Siden oppgjøret vil bli avkortet, er det av desto større interesse for kommunen å sikre restverdiene.

Alt dette er Rådmannens ansvar, som jeg regner med at han arbeider med, og rapporterer til politisk nivå når arbeidet er utført.

Jeg tror mange innbyggere stiller de samme spørsmålene, også om hvorfor det ikke i det minste er ryddet opp rundt bygningen etter at brannetterforskningen var avsluttet. Den ligger sentralt i byen, langs innfartsveien til sentrum, og passeres av mange mennesker hver dag. Selv om bygget er sikret med byggegjerde, kan det vel også være fristende og ikke helt ufarlig for aktive unger å ta seg inn bak gjerdet.

Jeg er bedt om å formidle følgende «uttalelse» som er «vedtatt» i badstua i Farrishallen:

Det er en stor skam for byen og dens politikere at restverdiene i biblioteket ikke er sikret bedre, og at det heller ikke er ryddet opp på branntomta utenfor bygningen.