Vi kan ikke løse strømkrisen gjennom å ødelegge det vi har igjen av verdifull natur.

I Larvik ble Dalelva med Trollfoss vernet i 2005. Her finner vi blant annet 18 rødlistede fuglearter. Det er vel ingen som ville finne på å bygge ned Dalelva, men Arbeiderpartiet og Frp vil nå se om vi skal bygge ut vernede vassdrag i hele Norge.

Denne uken fremmer Frp forslag i Stortinget om å bygge ut vannkraft i vernede vassdrag, og Statsminister Støre utelukker heller ikke utbygging av vernede vassdrag..

I dag er allerede to tredeler av norsk vassdragsnatur regulert til kraftformål. Syv av de høyeste fosser våre er allerede bygd ut. Det er allerede lite igjen av uberørt natur i Norge, og hvert år blir det litt mindre på grunn av tusenvis av store og små beslutninger om å bygge ut en bekk, et jorde, litt skog.

Naturen spises bit for bit og det vi har igjen er desto mer verdifullt.

I 1981 ville regjeringen bygge ut vannkraftverk i Altaelva i Finnmark. Aksjonistene tapte Altaelva, men Stortinget forsto at folk ville verne de siste elvene og fossene. Etter dette ble 389 vassdrag helt eller delvis vernet. Nå settes dette vernet i spill.

Vi mennesker er avhengig av naturen rundt oss for å overleve selv. Derfor må vi la noe være helt i fred. Det vanlige er at vi hele tiden påvirker litt mer her og der. Summen av alle disse inngrepene er naturkrisen vi nå står i. Skal vern bety noe som helst, så må det være varig.

MDG foreslår på Stortinget at vernede vassdrag skal holdes utenfor mandatet til regjeringens nye energikommisjon. Vi ser imidlertid at oppgradering av de allerede eksisterende kraftanleggene kan gi store gevinster. Det er en vei å gå.

For ikke snakke om at vi alle som en må gå i oss selv og se hvordan vi kan kutte i strømforbruket!