Vern om musikk og dans

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Tilbudsstrukturen i videregående opplæring i det nye fylket Vestfold og Telemark er under lupen. I den forbindelse er musikk- og danselinja ved Thor Heyerdahl videregående skole (THVS) et av tilbudene som står i fare for å nedlegges for at fylkeskommunen skal spare penger. Etter vår oppfatning vil det være svært negativt for mange av våre ungdommer, for skolen, for kulturlivet i Larvik og til syvende og sist for hele Larvikssamfunnet.

Hvert år søker kreative, danseglade og musikkelskende ungdommer seg til musikk- eller danseutdanning på THVS. Her får de videreutvikle sin interesse og sitt talent sammen med andre ungdommer med samme lidenskap for kunst og kultur. De går i samme klasse i tre år og får et trygt og stabilt miljø rundt seg. Ingenting er viktigere for å hindre frafall enn motivasjon og tilhørighet i et inkluderende og utviklende miljø. For fylkeskommunen burde nettopp frafallsproblematikken være et hovedfokus. Ungdom som faller ut av videregående opplæring blir fort mer kostbart for samfunnet enn opprettholdelse av et tilbud som er svært viktig for mange.

Ifølge utredningen som ligger til grunn for forslaget er det ønskelig at ingen elever har mer enn to timer reisevei til sin skole daglig, en time hver vei. Når vi vet at elever på videregående er avhengige av kollektivtransport, vil ikke dette regnestykket for en danseelev gå opp om man bor i Tjodalyng eller Nevlunghavn og for eksempel skal busse eller toge til Skien videregående skole, som vil bli fylkets eneste danselinje om forlaget bankes gjennom av fylkespolitikerne. Resultatet vil trolig bli at elevene unnlater å søke seg til det de aller helst ønsker. Lang reisevei stjeler i tillegg verdifull tid fra skolearbeid og fra deltakelse på Studio Nille, Kulturskolen, korps, kor og annet viktig kulturliv i vår egen by.

Kulturlivet i Larvik og elevene på musikk- og danselinja er gjensidig positive for hverandre. Mange elever er så dyktige innenfor musikk og dans at de er viktige bidragsytere som instruktører i kommunens kulturtilbud til våre barn og unge. I tillegg nyter byens innbyggere stadig godt av forestillinger på høyt nivå iscenesatt av elever og lærere fra musikk- og danselinja. Dette bidraget til Larviks kulturliv har vi ikke råd til å skusle bort. Vi håper «Kulturfylket med stor K» kjenner sin besøkelsestid og ser hvor viktig dette bidraget er.

Vi som underviser disse elevene ser den positive effekten av ulik kompetanse samlet i ett klasserom. Ulik inngang til et fag får fram flere perspektiver. Hvis ulike fagretninger forsvinner, vil det føre til en fattigere skole.

Politikere og næringsliv har i lengre tid uttrykt bekymring for befolkningsutviklingen i kommunen. De kommende 15 årene vil Larvik ha lav befolkningsvekst i arbeidsfør alder og størst vekst i de eldste aldersgruppene. Befolkningsvekst er en indikator på kommunens attraktivitet. Ifølge SSBs prognoser er det forventet langt svakere befolkningsvekst i Larvik enn for fylket og landet for øvrig. For å bremse denne utviklingen er vi blant annet avhengige av arbeidsplasser. THVS er en stor og viktig arbeidsgiver. Dersom musikk- og danselinja blir lagt ned, får det konsekvenser for arbeidsplasser. Det handler om lærere og lektorer som underviser i kunstneriske fag, ansatt i små og store stillinger ved skolen, og som samtidig bidrar på andre kulturarenaer i Larvik. Disse fagpersonene sikrer et høyt skolert miljø. Hvis de forsvinner, gir vi slipp på viktig kompetanse. I tillegg får elevene ved musikk- og danselinja undervisning i andre skolefag som blant annet matematikk, norsk, historie og fremmedspråk. Det handler med andre ord om et betydelig antall årsverk som nå står i fare for å bli kuttet ved skolen.

I et større perspektiv handler forslaget om hvilken plass kunst og kultur skal ha i skolen, i lokalsamfunnet, i storsamfunnet og i våre liv. De siste årene har fokuset på «livsmestring» kommet inn i læreplanene. Lite er så viktig for vår evne til å mestre våre liv som følelsen av motivasjon og følelsen av å mestre det vi holder på med – det gjelder både elever og etter hvert arbeidstakere. Kunst og kultur bidrar til å bygge hele mennesket og til å videreutvikle kreativitet. Kreativitet som utvilsomt vil være viktig for framtidens yrker – innenfor kunstfag, ja, men også innenfor de fleste andre virksomheter disse unge menneskene vil ende opp i.

Elever og ansatte ved musikk- og danselinja bidrar til mange av vår skoles og vår kulturbys stolteste øyeblikk, og vi har ikke råd til å miste dem! Vår oppfordring til våre folkevalgte er at dere tør å satse på det som kanskje ikke er så lett å telle i kroner og øre, men som gir mening, mestring mangfold for så mange mennesker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken