IKT og teknologi stormer fram som Norges nye jobbskaper og vekstmotor. 1 av 6 nye arbeidsplasser kommer nå innenfor IKT-sektoren, men Oslo og Viken har nærmest monopol på tech-veksten.

Av 2300 nye IT-jobber kom bare drøye 60 i Vestfold og Telemark fylke. Hvorfor er det slik?

Tallenes tale og bedriftenes tilbakemeldinger tyder på to klare syndebukker: For dårlig digital infrastruktur og for dårlig tilgang på kompetanse. Sånn skal det ikke være i 2021.

Her til lands liker vi å tro at vi ligger langt fremme på teknologi og internett. På mange måter er det riktig, men dessverre ikke så riktig som det burde vært. Hvor godt nett du har avhenger av hvor du bor. Faktisk er forskjellene så store at det går på jobbskapingen løs.

78 av 343 kommuner har så dårlig nett at det kan være vanskelig for bedrifter å drive der. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighets oversikt viser at i 78 av 343 kommuner har under 50 % av området bredbåndsdekning med godt nok nivå, mer konkret 100 megabyte per sekund.

Blant disse er kommunene Tokke og Fyresdal i Vestfold og Telemark, som kommunene i landet med dårlig nettdekning.

Flere og flere jobber vil bli skapt takket være teknologi, men med dagens politikk og pengebruk kan det bli A- og B-lag i Kommune-Norge. Resultatet er at noen kommuner står i fare for å bli stående igjen på perrongen når vekst-toget kjører. Løsningen ligger på regjeringens bord med første mulighet i revidert nasjonalbudsjett.

Om regjeringen investerer en bredbåndsmilliard – en milliard per år til å bygge bredbånd – og vedtar lik rett til godt nett kan de hindre store digitale forskjeller og sørge for at jobber også blir skapt utenfor Ring 3 i Oslo.

De digitale og teknologiske klasseforskjellene i Kommune-Norge forsterkes av ulikheter i tilgangen på IT-hoder og digital kompetanse.

Hver andre teknologi- og kunnskapsbedrift i Norge taper kunder og markedsandeler fordi de ikke får tak fagfolk eller kompetanse.

Ingen vet hvordan fremtiden i Vestfold og Telemark t vil se ut. Men, at jobbene vil være drevet og preget av teknologi vet vi allerede nå. Vi vet også at den beste måten å forutse fremtiden på, er å skape den selv.

En fremtid der jobber og bedrifter finnes i hele vårt landstrakte land, krever at vi ikke aksepterer de regionale forskjellene som er i ferd med å befeste seg. Det er på tide å slutte å spenne bein på jobbvekst noen steder, mens teknologibedriftene skyter fart andre steder.

Å investere i digital infrastruktur og IKT-kompetanse også utenfor de store byene høres selvsagt og velsagt ut, men tallenes tale viser at det ikke er sant. Derfor må våre folkevalgte nå investere kronene klokt og putte ord bak handling: Gi lik rett til godt nett og tilgang på teknologihodene, også utenfor Oslogryta.