Hver eneste dag er Utrykningspolitiet på veiene i Vestfold på utkikk etter sjåfører som ikke respekterer fartsgrensene. Og det er ikke få av disse sjåførene som blir avslørt.

Totalt i 2016 var det 557 sjåfører som kjørte så fort gjennom fylket at de måtte vinke farvel til førerkortet.

– Disse tallene viser «verstingene», altså de som kjører svært fort, gjerne gjentatte ganger, i tillegg kommer de som får forenklede forelegg for fart, sier distriktsleder i UP, Andreas Rødø.

I fjor ble 6.400 bilførere på veiene i Vestfold mange kroner fattigere etter at de ble avslørt som fartssynder i UPs laserkontroller. De som ble stoppet av lokalt politi og UPs sivile biler kommer i tillegg.

(Eksempel på tweet om førerkortbeslag. Saken fortsetter under)

Rødø understreker at tallene som benyttes i denne saken ikke nødvendigvis er 100 prosent korrekt, da det har vært ulike registreringsmåter i bruk de siste årene, samt endringer i inndelingen av UP-distriktene. Men at det er høye tall er likevel udiskutabelt.

(Saken fortsetter under bildet)

Folk vil føle seg trygge

– I de fleste ulykker på veiene er det snakk om hastighet og/eller rus. I 2016 var fart en medvirkende faktor i 35 prosent av dødsulykkene, sier Rødø. Han er derfor klar på at den jobben som gjøres med å ta fartssynderne er essensiell for at folk skal føle seg trygge i trafikken.

– Når folk blir stanset så opplever vi at de har stor forståelse for den jobben vi gjør, også selv om de får kjøre videre flere tusen kroner fattigere, sier Rødø.

Til tross for det relativt høye tallet på i overkant fartsglade førere i 2016, så viser det seg at tilsvarende tall har vært høyere tidligere år. I 2010 var det 695 personer som mistet lappen på grunn av fart i Vestfold.

(Saken fortsetter under diagrammet)

Må kjøre fort for å miste lappen

– Det er nok flere årsaker til at antall førerkortbeslag for fart har gått ned, men en forklaring kan være bedre veier med høyere fartsgrense på E18, sier distriktsleder i UP, Andreas Rødø.

– I en 110-sone må du kjøre i 150 km/t før du mister lappen. Det tror jeg er fortere enn de fleste føler er behagelig, selv på fin vei, sier Rødø.

(Eksempel på tweet om førerkortbeslag. Saken fortsetter under)

UP er ute på veiene hver eneste dag året rundt. De har laserkontroller, sivile biler som er ustyrt med videoutstyr og motorsykler.

– Frykten for å bli tatt av politiet på veiene påvirker atferden til mange sjåfører. Kontrollene vi har, kombinert med andre politipatruljer og automatiske trafikkontroller utfyller hverandre, sier Rødø.

(Saken fortsetter under diagrammet)

Les også: Stor økning i de nye bøtesatsene – nå skal dette svi enda mer

Lytter til folket

UP her i distriktet fikk for en del år siden ekstra ressurser fordi det var mange alvorlige ulykker i fylket. De siste årene har tallet på ulykker gått ned, noe som er blant årsakene til at ressurser fra UP i vårt distrikt nå har blitt flyttet til andre deler av landet der det er større behov.

– Det er hovedfartsårene gjennom fylket vi har størst fokus på, og da naturligvis E18 spesielt. Likevel lytter vi til innspill fra folk om strekninger og områder der vi burde være. Det er veldig mange som ønsker vår tilstedeværelse og vi forsøker å være der behovet er størst, sier Rødø.

Les også: – Det er en av de høyeste målingene vi har hatt

(Eksempel på tweet om førerkortbeslag. Saken fortsetter under)

Menn

Statistikken som viser fordelingen på kjønn og alder på dem som får forenklede forelegg for høy fart er svært tydelig. Menn. Menn i 40-50-årene er gruppen som skiller seg klarest ut.

– Blant dem som kjører så fort at lappen ryker er kjønnsfordelingen den samme, men den aldersmessige fordelingen er litt annerledes. Der er ungdommen sterkere representert, sier Rødø, og legger til;

– Dessverre.

Prikker for fart

■■ To prikker får du for fartsovertredelse fra 11 til og med 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere

■■■ Tre prikker får du for fartsovertredelse fra og med 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere

■■ To prikker får du for fartsovertredelse fra 16 til og med 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

■■■ Tre prikker får du for fartsovertredelse fra 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

■■■■ I to år etter at man har fått førerkort har man så kalt prøvetid. Dersom man blir tatt med for høy fart i denne perioden blir man belastet med dobbelt antall prikker.

Kilde: Statens vegvesen og UP