Det er kommunene i Vestfold, som sammen med Fylkesmannen, fylkeskommunen og Oslofjorden friluftsråd trommer sammen til Østersdugnad med start 9. juni.

I ni dager håper de at alle innbyggerne i Vestfold vil være med å bidra til at strendene i fylket blir tryggere og at stillehavsøstersenes framfart kan bremses betydelig.

– Stillehavsøsters er en uønsket, fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold. Det er knyttet store utfordringer til arten på flere hold. En av problemstillingene er at artens svært skarpe skallstruktur gjør det problematisk for badende. Stillehavsøstersen kan også skade naturen, skriver Vestfold fylkeskommune i en pressemelding.

Nå er målet å redde arter som naturlig lever her, for eksempel blåskjell, og begrense veksten. For å få til det ønsker initiativtakerne å rydde strender, naturområder og vernende områder i Vestfold.

Alle som har lyst til å bidra oppfordres til å melde inn hvis de kommer til å plukke, slik at det lages en oversikt over hvor det blir gjort en innsats. Etterpå håper arrangørene at du melder inn hvor du har plukket.

– Dette gir oss en god oversikt på hvor det plukkes, og hvor vi skal hente østersene etter aksjonen. Etter at dere har ryddet skal østersene legges i utleverte nett, som plasseres i vannet. I Larvik kan du hente nett hos Larvik og Omegn turistforening på Storgata, skriver fylkeskommunens kommunikasjonsavdeling.

2018 blir et prøveår både for å teste ut plukkemetoder, dugnadsorganisering og ulike metoder for håndtering av plukket østers, og forsøket i Vestfold skal danne grunnlag for lignende dugnader på andre steder i Norge, som er plaget av stillehavsøsters.

For at oppsamling og transport av plukket østers skal gå så greit som mulig, er det viktig at du benytter spesielle nett. Disse, sammen med hansker og plukkeinstruks kan hentes på følgende tidspunkt:

StedAdresseLørdag 9. Mandag 11. Tirsdag 12. Onsdag 13. Torsdag 14. Fredag 15.
Larvik turistforeningStorgata 50, Larvik12.00 – 15.0010.00 – 17.00-10.00 – 17.00-10.00 – 16.00