Partiet som skryter av å ha bygget landet har glemt gamle kunstner. Det blir fremdeles enveiskjøring på jernbanesporene i Vestfold. Dette til stor skuffelse for alle jobbpendlere og reisende som så fram til politiske løfter om 2030 da banen virkelig skulle skinne. Regjeringen sin politikk for vestfoldbanen er ikke et kraftfullt lokomotiv. Det er heller en politisk sammenkobling av to sovevogner uten lokomotiv!

Dobbelt spor til Larvik kan man bare glemme. Dobbelt spor mellom Stokke og Sandefjord er historie. Det som ville ha gitt mulighet for å utvikle vår alles felles regionale flyplass Torp med god og tidsmessig tilknytning mellom flyplass og jernbane er blitt skrinlagt.
Det er total svikt av Ap og SP regjeringen.

Regjeringen har gitt jernbanen rammer som ikke gjør det mulig å omtale Vestfoldbanen i Jernbanedirektoratets helhetlige strategi for utviklingen av togtilbudet

Strekningen Stokke – Sandefjord er ikke prioritert med begrunnelsen at prosjektet har for lav samfunnsøkonomisk nytte. Resultatet vil bli at det er ikke mulig å få flere tog i timen til Skien stasjon. 4 tog i timen mellom Oslo og Tønsberg i 2025 ligger fortsatt inne til glede for befolkningen i Tønsberg og omegn.

Vestfold og Telemark FrP må dessverre konstatere at Vestfoldbanens prioritet forsvant når FrP gikk ut av regjering og det kom nye Samferdselsministre fra partier som skulle «satse» på jernbanen. Sørgelig.

Ganske utrolig når vi har en statskasse som renner over av penger. I det siste budsjettet FrP forhandlet med Solbergregjeringen, satt Knut Hareide (KrF) som samferdselsminister. Hareide hadde tatt ut penger som lå inn for Vestfoldbanen. Da fikk FrP forhandlet inn 75 millioner kroner. Planleggingsmidlene som i dag brukes på Vestfoldbanen er FrP penger

Vestfold og Telemark FrP vil fortsatt jobbe for å få videreført nytt dobbel spor til Larvik. Dobbeltspor må inn i ny Nasjonal transportplan!

Vi konstaterer at dagens jernbanetilbud på ingen måte holder mål. Verken på punktlighet eller på pris. Tilbudet som gis kan ikke sies å være konkurransedyktig i 2023.
Regjeringens politikk er tydeligvis å pute jernbanen i en sovepose.