En politiker fra fra Høyre ytrer seg i onsdagens avis om jernbane dvs. dobbeltspor fra Tønsberg til Grenland. Det er bra. Men da Norsk Transportplan (NTP) blir nevnt blir det ullent. NTP er et dokument for de fromme ønsker som ikke på noen måte forplikter regjering eller storting fordi det ikke er penger i potten. Dette vet partiene godt men er kjekt å ha når de skal skryte på seg handlekraft og hvor mye de satser på jernbane. Eksempel er Vestfoldbanen som først lå inne i NTP, men som forsvant like fort som den kom inn!

Her må det friske penger på bordet dersom det skal bli dobbeltspor. Så få det inn i neste statsbudsjettet slik at vi unngår enda ei runde med usikkerhet. Vestfoldbanen er en pengemaskin for eierne. Med dobbeltspor Skien Oslo med påfølgende større persontrafikk kan en jo bare tenke seg. Ikke akkurat rakettforskning.