Innbyggerne i Vestfold omgir seg med kjæledyr. Hunder, katter, undulater, marsvin osv. osv. Vi er et kjæledyrelskende folk. Dessverre er det slik at sykdom og ulykker innimellom rammer kjæledyrene våre. Det kan gå over av seg selv, men ikke alltid. Da er en veterinær greit å ha.

Tidligere hadde en klinikk i Sandefjord døgnvakttjenester for smådyr og dyreeiere. Dette måtte avvikles i sommer på grunn av veterinærmangel, slik at det pr. i da ikke finnes en slik ordning for å håndtere smådyrs sykdom og skader utenom ordinær arbeidstid.

Dette betyr at om noe skjer med kjæledyret ditt, som gjør at det trenger veterinærtilsyn på kveldstid eller i helger, må du vente til ordinær åpningstid. Tilbudet finnes heller så vidt vi har funnet ut verken i Sandefjord eller i Larvik.

For store dyr, kalt produksjonsdyr og hest, finnes et system hvor Larvik og Sandefjord er tilknyttet en fellesordning. Denne administreres av Larvik kommune. Praksis dersom din hund eller katt rammes av akutt sykdom eller er utsatt for en ulykke i en helg eller på kveldstid, er tilbudet ikke behandling, men kun smertelindring eller avliving om det ikke kan vente til ordinær åpningstid dersom man kontakter veterinærvakten for produksjonsdyr. Dette medfører også fort en regning på flere tusen kroner med helgetillegg, avhengig av veterinærens satser.

Helsepersonellovens § 3 regulerer kommunens ansvar/plikt til å sørge for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Slik det er i dag har altså ikke kommunene i søndre Vestfold en tilfredsstillende ordning for smådyr/kjæledyr slik de har for store dyr/produksjonsdyr.

Vi er kjent med at Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal legge fram sine forslag knyttet til dette på nyåret. Deretter KAN det jo hende det kommer noe ut av dette en gang i fremtiden.

Mens vi venter på myndighetene, lider kjæledyra våre.

Siden det mangler tilfredsstillende ordning i både i Larvik og i Sandefjord bør det vel være mulig å få til et samarbeidsprosjekt også her? Veterinærforeningen bør også kontaktes for å få til et tettere samarbeid veterinærene imellom.

Denne problemstillingen tar undertegnede opp som et spørsmål til ordfører Erik Bringedal i kommunestyremøtet i desember:

Kan ordfører tenkes å ta et initiativ overfor nabokommune Sandefjord for å få på plass en tilfredsstillende veterinærvakt for smådyr i søndre del av Vestfold?