4. mai 2020 var vi foran Y-blokka med nyskrevet låt og filmet en video. Målet var å få den ut 8.mai, på frigjøringsdagen. Som nevnt, er elvegrusen fra Hønefoss og det var også rundt Hønefoss at motstanden mot okkupasjonen samlet seg i april-dagene i 1940. Arkitekt Erling Viksjø slapp ut etter ett års opphold på Grini i forbindelse med frigjøringen. I Y-blokka er veldig lite tilfeldig.

Når arkitekturhistoriker Ulf Grønvold kalte plasseringen av Y-blokka "et klask" viste han i beste fall en grov mangel på innsikt. Billedkunstnere, arkitekter og skribenter har påvist hvor presist Y-blokka er plassert. Skisser Erling Viksjø har gjort viser det samme. Mange løsninger har vært vurdert, prøvd i miniatyrform og utformet. Likevel, viser Ulf Grønvolds påstand at det er et miljø som ikke er villig til å anerkjenne kvalitetene. Antakelig har dette miljøet fått en urimelig makt når det gjelder hva som skal skje i regjeringskvartalet.

Det er mye å si om Y-blokka og hvordan den forholder seg til norsk natur, fjellformasjoner og byggeskikk. At den samtidig klarer å minne oss om FN-komplekset og UNESCO understreker Norges rolle internasjonalt og arbeidet for en fredelig etterkrigsverden. Det er ikke noe "unnskyld at jeg er til" over den, likevel slipper den sola til om vinteren, og sett sammen med høyblokka, kan en tenke på fjell og poesi og tas langt vekk fra bylivet.

Vi satset alt for å få ut låta og håper at den også forteller sitt om hvorfor vi fortsatt kjemper for å bevare alt som kan reddes.