Hva er det vi blir vernet mot? Vi føler oss redde og selv om skolen og lærer gjør alt de kan for å beskytte oss, men det er fortsatt utrygt på skolen. Både elever og lærere er redde for å føre smitten til familie og andre sårbare, særlig med tanke på at julen er rett rundt hjørnet. Mange lærere er syke, karakterene er satt og høst terminen er så å si over. Hva er argumentet til dere som bestemmer om å ta beslutninger som gjør at vi elever står i fare for å bli smittet? Faren er stor, kjempestor!

Det er mye smitte blant oss unge, i hvert fall etter omikron kom. Smittetrykket påvirker oss både pysikisk og fysisk, søvntap, redsel, stresset for å smitte andre i nær omkrets og pga. lite søvn har vi ikke energi. Konsentrasjonen er ikke akkurat på topp nå. Det finnes viktigere ting nå enn antall skoletimer.

Vår psykiske og fysiske helse er viktigere enn at vi skal få riktig antall undervisningstimer. Vi har hatt hjemmeskolen tidligere og her har vi fått god undervisning med gode opplegg. Vi har lært mye selv om vi har vært hjemme. Det er ca. bare en uke igjen. Bruk hue, vern oss mot smitten.