Festen til de rike er snart slutt, sa Audun Lysbakken på SVs landsmøte. Han lovte å sende skattenivået til værs. Lysbakken har kostbare valgløfter, og trenger omtrent 20 milliarder kroner for å innfri dem, ifølge deres eget alternative statsbudsjett.

Økt skatt gir ikke jobbene tilbake til de arbeidsledige. Økt skatt skaper ikke nye bedrifter og arbeidsplasser. Økt skatt favoriserer at utlendinger kjøper opp norske eiendommer og bedrifter.

Det er uforståelig at ikke flere bedrifter har gått konkurs etter et år med nedstengning. Det er ingen tvil om at de som sliter er i ferd med å bruke opp oppsparte midler, og at de lever på lånte penger. Til vanlig bør oppsparte midler og lån brukes til å investere i nye og bedre løsninger, flere arbeidsplasser og økt verdiskapning som gir fellesskapet økte skatteinntekter.

Koronaen har satt næringslivet tilbake. Store deler av de verdiene SV og de andre på rød side vil beskatte finnes ikke mer. Næringslivsmagasinet E24 rapporterte at Color Line tapte 936 millioner kroner i 2020. Å øke beskatningen til et næringsliv i krise betyr flere arbeidsledige nordmenn.

Koronaen har ført til at mer enn 200.000 mennesker har blitt arbeidsledige eller permitterte. Sosialistenes svar er at staten skal starte opp industri. Hvilket paradoks: Først skal de skattlegge så hardt at det ikke lenger skal være attraktivt å drive bedrifter i Norge, deretter skal staten starte opp bedrifter. Historien har enda til gode å vise ett eksempel på at staten klarer å drive en bedrift bedre enn private eiere.

Velferdssamfunnet utvikles ikke gjennom politiske vedtak alene, men gjennom et samspill hvor næringslivet får spillerom til å utvikle seg. Det er fruktene fra næringslivets verdiskapning som betaler velferdsgodene våre.

Det er primært lønninger og utbytte av overskudd som er fruktene fra næringslivet. Disse blir beskattet. Formuesskatten er beskatning av treet fruktene vokser ut fra. Det er ulogisk at næringslivet skal betale skatt fordi de har et varelager, maskiner eller bygninger. Dette har i seg selv ingen verdi før varene er solgt. Det er verdiene som tas ut av et firma som bør beskattes, ikke verdiene firmaet bør bruke til å investere for vekst og nye arbeidsplasser.

For oss i Høyre er det viktig å legge til rette slik at privatpersoner tør å satse hus og hjem for å etablere egen bedrift. Vi har gjort det mer lønnsomt å investere i arbeidsplasser gjennom en rekordsatsing på forskning, utdanning, samferdsel og skattelette på områder som skal motivere til vekst og nye arbeidsplasser. Verdier må skapes før de kan deles.

Vi arbeider for at norsk næringsliv skal bli enda mer miljøvennlige og forurense mindre. Det blir ingen grønn vekst med røde tall. Klimaproblemene løses ikke gjennom overbeskatning. Vi er alle tjent med et næringsliv som tjener penger.