– Vi følte oss så aleine. Så kom det plutselig mennesker med blomster, mat og penger.

For fire uker siden var det islandske ekteparet dypt fortvilet og nedkjørt. Da de kom over skammen med å fortelle hvor tøft de hadde det, strømmet hjelperne på.