Norge står midt i en ukjent og utfordrende tid. Men i denne denne krisen har vi også solidariske innbyggere, et samfunn hvor pensjonister går tilbake i jobb, og folk hopper inn i kritiske jobber for å hjelpe til og bidra til at samfunnet går rundt. Vi ser folk jobbe frivillig for andre ved å handle mat, lufte hunden og gjøre andre, viktige ærender, og vi har et storting som jobber på spreng for å lede oss trygt gjennom denne krisen vi befinner oss i. Vi får hjelp, og alle får en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt i disse tider. Men vi glemmer noen, vi glemmer studentene våre. Landets neste leger, sykepleiere, ingeniører, kokker, regnskapsførere, veterinærer, industriarbeidere, sosiologer, lærere, barnehagelærere, IT-arbeidere, forskere og mange, mange flere.

Ja, de har fått et tilbud, den såkalte studentpakken som Stortinget la frem på tirsdag, og i den er det mye bra og det er et godt steg i riktig retning. I studentpakken finner vi for eksempel utvidet søknadsfrist, utvidet betalingsfri periode på studielån, og mulighet til å søke om mer penger ved inntektsbortfall som følge av koronakrisen. Men disse pengene kommer altså som ekstra studielån. Ja, 35% kan bli gjort om til stipend, og det er en start. Men blir ikke dette en prinsippsak om likestilling og rettferdighet?

Svært få studenter kan klare seg kun på støtten fra Lånekassen. To av tre studenter har jobb ved siden av studiene, og en ekstrajobb gjør at man fort tjener 50% av det månedlige stipendet ekstra. Kanskje noen da har valgt å flytte i en leilighet, hybel eller et kollektiv de ikke hadde hatt råd til hvis de ikke jobbet ved siden av. Som student lever man av det man får inn den måneden. Man vet man får inn mer enn studielånet sitt, dermed lever man av mer enn studielånet sitt. Men hva med de som jobber ved siden av studiene, men ikke har en fast stilling? De lever vel også med større utgifter enn studielånet sitt? Det stemmer, for det er de som tar ekstravakter når arbeidsplassene trenger vikarer. De som ofte kan få dagene til å gå rundt bare ved å komme på vikarjobben sin. For som vi vet blant annet fra helse, er vi helt avhengige av vikarene våre. Vi er avhengige av dem for at driften skal gå rundt.

Og studentene, de regner også med det. De vet av erfaring at de kommer til å bli ringt. De vet at de fort kan måtte komme til å avlyse planer for å jobbe en ekstra vakt, for det er det det innebærer å være vikar. Men de skal ikke få dekt sitt inntektsbortfall fordi det ikke står i kontrakten deres hva de kan regne med å tjene?

Vi trenger en ordning med dokumentert lønnsopptjening de siste tre månedene utbetalt til alle studenter. Da ville det blitt rettferdig for alle de som jobber, de som har fast stilling, deltidsstilling og vikarstilling ved siden av studier. Hvor lenge skulle en sånn ordning vart? Så lenge en er registrert som student.

Jeg sier ikke at dette er svaret, men er den ordningen og denne pakka vi har nå virkelig solidarisk? Er det likestilling og rettferdighet? Ovenfor alle arbeidstakerne i Norge AS?

For en vikar er vel en arbeidstaker, den også?