– Vi har sett noen tegninger, og det ser helt malplassert ut

Olav Nordheim (Sp) er ikke i tvil om at Carl Nesjars Picasso-kunst bør flyttes til Larvik dersom Y-blokka blir revet.