Fra Høyres side er vi opptatt av å legge til rette for en levende hestenæring over hele landet, og vi er opptatt av å legge til rette for forebygging av spillavhengighet. Samtidig ser vi at det er store forskjeller på spillene, og utfordringene disse møter, hos Norsk Tipping og Rikstoto. Derfor kan vi ikke uten videre kopiere for eksempel tapsgrensen fra Norsk Tipping til Rikstoto. I arbeidet med ny pengespillov og tapsgrenser for spill på hest vil vi samarbeide tett med næringen og sørge for et regelverk som både ivaretar spillerne og en samlet hestenæring.

Rikstoto formidler i dag spill på hest i trygge former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av spill. Gjennom sin drift legger de til rette for at mest mulig av inntektene fra spillet kan gå til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl.

Overføringene fra Rikstoto går til blant annet Norsk Hestesenter, travbanene, stevneveterinærer og Rikstotoklinikken Bjerke. Gjennom overføringer til hestesporten bidrar Rikstoto til viktige samfunnsformål. Her kan vi nevne; omtrent 16.000 arbeidsplasser over hele landet, bidrag til avl av de norske hesterasene, bidrag til utdanning, dyrevelferd, døgnåpent dyrehospital, forskning og antidopingarbeid, terapiridning for mennesker med ulike behov og aktivitet for barn og unge gjennom blant annet AKS/SFO og ponnigalopp og -kjøring.

Overskuddet fra Rikstoto er med på å finansiere grunnlaget for denne frivilligheten. Det er en enorm dugnadsinnsats som legges ned hver eneste dag rundt i landet knyttet til aktiviteter rundt hesten. Betydningen hesten og miljøet rundt har for liv og helse har blitt tydeligere.

For å skape et spill er man helt avhengig av at hestene stiller til start i løp. Dette krever at en hesteeier har mulighet til å finansiere fôr, utstyr, veterinær, oppstalling, transport og ikke minst trening av hesten. Jo flere kvalifiserte hester som stiller til start jo mer attraktivt er produktet. Norsk hestesenter, som i hovedsak finansieres av Rikstoto, er en viktig bidragsyter med ansvar for å fremme kvaliteten på hestehold og avl. Samtidig er de øverste faglig senter for utdanning av hestepersonell.

Ansvarlighet ligger til grunn for pengespilloven og er nedfelt i konsesjonen til Rikstoto. De har utviklet en verktøykasse for ansvarlig spill og har etablert en egen avdeling som ivaretar spilleansvarlighet og samfunnsansvar.

På «Hjelpelinjen for spillavhengige» så vi i 2019 en ny nedgang i samtaler om hestespill. Trenden er fallende, fra 24 samtaler i 2017 til 16 i 2019. Før sommeren gjennomførte Universitet i Bergen, på oppdrag av Kulturdepartementet og Lotteritilsynet, en kartlegging av pengespillproblematikken i Norge. De utførte en befolkningsundersøkelse om penge- og dataspillproblemer hvor 30.000 personer i alderen 16 til 74 år ble invitert til å delta. Rapporten ser blant annet på deltakelse og pengeforbruk på ulike typer spill. Rapporten viser at det er en nedgang i andelen spillere som har spilt på hestespill og at disse spillerne i liten grad blir problemspillere.