Folk bor der det finnes jobb. Bedriftene spiller en stor rolle i utviklingen av regioner og lokalsamfunn

Koronakrisen har rammet bedriftene hardt, og nå må vi sikre at folk har en jobb å gå til. Vi skal sikre et bærekraftig samfunn og nå ambisiøse mål. Nå trenger vi en samferdselspolitikk som legger til rette for dette.

Dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP), men videre utbygging stoppes inntil videre på grunn av overskridelser blant annet på Østfoldbanen. Det bekymrer oss. IC-utbyggingen er viktig for å sikre tilgang på kompetanse til regionen vår og bygge en felles bo- og arbeidsregion, samtidig som det fremmer bærekraftige transportløsninger. Det er helt avgjørende at hele Vestfoldbanen prioriteres inn i NTP for å sikre et konkurransedyktig næringsliv.

Sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, kjent som Grenlandsbanen, er viktig for fremtidens næringsliv.

For å komme videre må vi lage reguleringsplan i Larvik nå for å unngå unødig båndlegging av store deler av byen. I Tønsberg må det reguleres inn planskilt løsning mellom bane og vei ved Half. Wilhelsens alle.

Hensynet til jobbskaping må vektlegges når samferdsels prosjektene skal prioriteres, og vi mener at hele Vestfoldbanen må prioriteres inn i NTP.

Bedriftene trenger tilgang til relevant kompetanse. Det handler om å sikre og skape nye lønnsomme, arbeidsplasser. Bedrifter etablerer seg der det er god infrastruktur. Varer skal fraktes trygt og raskt og folk skal til og fra jobb. God infrastruktur skaper vekst og verdiskaping. Vi må sikre at sunne bedrifter ikke går overende som følge av pandemien. NHO mener at vi bør bruke oljepenger på å styrke omstillingsevnen vår, blant annet gjennom å prioritere forskning, utdanning og infrastruktur.

For bedriftene er forutsigbarhet avgjørende. Prosjekter som har blitt satt i gang bør prioriteres, slik som IC og vintersikker vei over E134. Regionen står sammen om å få bygget ut Vestfoldbanen med dobbeltspor hele veien og en vintersikker vei som binder øst og vest sammen.

God mobilitet sikrer videre vekst og verdiskaping og skaper en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion.