– Vi må fange opp barn og unge som har det vanskelig så raskt som mulig – og samarbeide mellom avdelingene om å gi rett hjelp til rett tid

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi ser at flere barn og unge med ulike utfordringer ikke fanges opp tidlig nok, og at de ulike tjenestene ikke har etablert rutiner for å samhandle med hverandre. Det skal vi gjøre noe med.