– Vi må ta vare på matjorda vår

Daglig brød: Bondelagene reagerer på nedbygging av matjord. Torstein Lie (t.v.), Karl-Arnt Bårnes, Ivar Næss og Karine Huseby viser at på en kvadratmeter dyrker man korn nok til et brød. Foto: Bjørn Jakobsen

Daglig brød: Bondelagene reagerer på nedbygging av matjord. Torstein Lie (t.v.), Karl-Arnt Bårnes, Ivar Næss og Karine Huseby viser at på en kvadratmeter dyrker man korn nok til et brød. Foto: Bjørn Jakobsen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Stopp nedbyggingen av matjorda. Vi har ikke en kvadratmeter å miste, sier bondelagene i Larvik.

DEL

– Matproduksjon er en av de viktigste grunnpilarene i samfunnet vårt, og matjord en avgjørende ressurs for å få dette til, sier leder i Hedrum Bondelag og leder i samarbeidsrådet for bondelagene i Larvik, Torstein Lie.

I høringsutkastet til kommuneplanens arealdel, slik det nå foreligger, foreslås det å bygge ned rundt 160 dekar matjord.

– Dette er blant den beste jorda vi har her i landet. Her har våre forfedre dyrket mark i flere tusen år, sier Lie.

Leder i Hedrum Bondelag, Torstein Lie, leder i Tjølling Bondelag, Karine Huseby, leder i Brunlanes Bondelag, Karl-Arnt Bårnes og leder i Kjose Bondelag, Ivar Næss, mener at å bygge ned matjorda blir helt feil, og kortsiktig tankegang.

Verdifull ressurs

Nå håper bøndene at politikerne skal forstå hvilken viktig ressurs matjorda er.

– Matjorda er en verdifull ressurs som ikke er fornybar. En nedbygging er umulig å reversere, sier Torstein Lie.

Bøndene i Larvik er, som eier av 67 prosent av totalarealet, de største eiendomsbesitterne i kommunen.

– Vi som bønder forvalter denne ressursen for framtida når vi produserer mat på den, sier Lie.

På én kvadratmeter dyrket mark produserer god matjord korn nok til et brød.

– Å produsere mat til befolkningen er vårt ansvar. Faktisk er det slik at vi har mindre dyrket mark per hode her i Norge enn i India. Mat må vi alle ha, sier Karl-Arnt Bårnes.

Jordvern

– Vi er glad i jorda og jobben vår, og har stor respekt for det arbeidet som tidligere er lagt ned. Vi ser på dette som en forvaltningsoppgave, men på kort sikt står vi nå i fare for å bygge ned ressurser som de før oss har brukt 10.000 år på å skape, sier Bårnes.

Jordvern er å ta vare på matjorda, mener de.

– Det er mange områder i Larvik kommune som ikke er dyrkbare, og som dermed er bedre å utnytte til utbygging, sett i et lengre perspektiv. Vi må stoppe nedbyggingen av matjorda. Vi har ikke en kvadratmeter å miste, avslutter leder i Hedrum Bondelag, Torstein Lie.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.