Gå til sidens hovedinnhold

Vi ønsker å gjøre Larvik kommune enda bedre

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innen helse og omsorg ser vi at behovet øker og ressursene minker gradvis ettersom gjelda stiger.

Innsparinger og stadige omstillinger i sektoren bidrar til økt arbeidspress og frustrasjon blant dem som døgnet rundt gjør en kjempeinnsats for at pasienter og pårørende skal bli ivaretatt på en god måte.

Frp vil dersom vi får tillit etter valget sørge for flere hender i pleie og omsorg, og samtidig ta en fireårig pause i de stadig pågående omorganiseringene.

Vi må nå ha ro slik at arbeidsgleden og kreativiteten på den enkelte arbeidsplass igjen får blomstre.

Frp vil ferdigstille 200 nye sykehjemsplasser innen 2030 for å møte den såkalte eldrebølgen vi vet kommer.

Vi kommer til å legge til rette for at private tilbydere som bygger og drifter sykehjem får presentere sine prosjekter på nyåret 2020.

Frp vil prioritere forebyggende tiltak mot mobbing og utenforskap i samfunnet ved å styrke tidlig innsats i barnehager, skoler og arenaer hvor barn og unge ferdes.

Frp vil at alle skoler i Larvik skal bli dysleksivennlige ved blant annet å kurse de lærerne som ikke har hatt dysleksi som fag på lærerskolen.

Frp vil prioritere flere lærere og moderne materiell på skolene fremfor å nedlegge flere skoler.

Larvik kommune skal bli en ja- kommune hvor fokuset er på innbyggerne, og ikke som i dag hvor lojaliteten i stor grad ligger hos overordnede myndigheter.

Frp vil gjennomgå plan og byggesaksavdelingen fra A til Å, og gjøre avdeling i stand til å møte innbyggerne på en positiv og løsningsorientert måte.

Frp har i snart fire år kjempa for at det skulle utredes et tredje alternativ for stasjonsplassering utafor byen – for eksempel Elveveien, men blitt nedstemt hver gang.

Frp er imot en etablering av ny jernbanestasjon i Kongegata eller Indre havn.

Frp tar miljø på alvor og vil blant annet innføre gratis bybusser, og legge til rette for tilstrekkelig antall ladepunkter for elbiler.

Avskaffe engangsemballasje og andre plastartikler i kommunens virksomheter.

Økt satsing på næringsutvikling, og flere attraktive boligarealer vil bidra til økt tilflytting. Samtidig er det viktig å ivareta våre fantastiske rekreasjonsområder på en god måte ved å samarbeide med grunneiere og turistnæringa, og legge til rette for en omforent positiv utvikling.

Stavern trenger et nytt legesenter, og Frp har jobbet med dette i over et år allerede.

Det er over 5000 innbyggere i Stavern by, og når en vet at fastlegene mener at 1000 pasienter pr. lege er nok – vil det være behov for 5 fastleger i Stavern legesenter.

Frp vil bidra og oppmuntre leger unge og eller gamle til å gå sammen om et nytt legesenter i Stavern hvor det gode liv leves.

Vi i Frp ønsker å gjøre Larvik kommune enda bedre.

Bruk stemmeretten og stem Frp!

Godt valg!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.