– Vi ser for oss et spektakulært, nytt landemerke i Larvik

Kommunen kommer nå med sine egne visjoner for sentrumsutviklingen i Larvik.