I snart ett år har Norge vært i en helt ekstraordinær situasjon. Arbeidsplasser, skoler og de fleste steder hvor vi liker å samles har vært stengt enten sammenhengende eller i perioder. Mange har blitt smittet, og dessverre har flere enn 550 nordmenn dødd av korona.

I forhold til andre land i Europa og verden for øvrig har Norge klart seg godt gjennom pandemien. Til nå. Bank i bordet. Vårt fremste mål er og har hele tiden vært å unngå kollaps i helsevesenet og skyhøye dødstall her hjemme. Norge har blant de laveste smittetallene. Vi har også noen av verdens laveste dødstall, enten man måler i antall eller per innbygger. Det er bra, og kontrasten mellom Norge og andre land viser viktigheten av smitteverntiltakene, men også viktigheten av at folk i hele landet faktisk har fulgt råd og anbefalinger.

Tillitssamfunnet Norge har vist seg fra sin beste side, og vi har fått bekreftet en gang for alle at tilliten vi har her i landet ikke bare er lønnsom: Den er livsviktig.

For Høyre og regjeringen har det gjennom pandemien vært viktig at vi begrenser skadene av viruset, både de menneskelige og de økonomiske, så mye som mulig. Vi er mange som savner å samle venner og familie. Vi savner å kunne spise og drikke ute. Vi savner kollegaene våre, lønningspils og den daglige praten rundt kaffemaskinen. Vi savner ferier, reiser, konserter, teater og filmopplevelser. Vi savner å se barna våre spille fotballkamper eller gå skirenn.

Vårt mål er at samfunnet skal kunne åpnes så raskt som mulig, men åpningen må skje gradvis og kontrollert. Åpner vi for fort og for tidlig risikerer vi at smitten blomstrer opp igjen og at samfunnet må stenges ned nok en gang.

Altfor mange savner å ha en jobb å gå til og tryggheten en jobb gir. Arbeidsledigheten er fremdeles relativt lav, selv om vi er uroet av økningen i ledighet. Det er likevel en fattig trøst for de altfor mange menneskene som er permittert eller har mistet jobbene sine på grunn av pandemien. Vi kan ikke annet enn å love at det blir bedre igjen. Utrullingen av vaksinene er et lys i enden av tunellen, som betyr at vi kan begynne å se fremover.

For Høyre blir den viktigste jobben fremover å bidra til å skape jobber. I hele landet må vi erstatte de vi mistet under pandemien. Samtidig hadde Norge utfordringer også før pandemien som ikke er borte. Det er for mange som kan og vil jobbe som står uten en jobb, og arbeidsmarkedet endrer seg raskt. Vi heier skikkelig på oljen, men den vil ikke i fremtiden være en like stor motor i norsk økonomi som den har vært, og digitalisering og automatisering skaper både utfordringer og muligheter.

Høyres løsning er klar: Vi vil ha mer av det som virker. Det betyr et konkurransedyktig skattenivå for bedriftene, slik at det lønner seg for bedrifter å ansette folk og for mennesker som har kapital å investere i arbeidsplasser. Vi vil ha enklere regelverk, enklere søknadsprosesser og færre reguleringer. Høyre vil også verne om EØS-avtalen som en stor del av næringslivet og arbeidsplassene våre er avhengig av. Et flertall på venstresiden vil melde Norge ut av EØS, noe som setter et stort antall arbeidsplasser i fare.

Vi vil gi næringer som sjømat mulighet til å vokse enda mer, og vi må fortsette å bygge vei i hele landet og digital infrastruktur som gjør livet lettere både for folk og bedrifter.

Det kommer en normal hverdag igjen. Vi nærmer oss. Sammen skal vi skape mer, og inkludere flere.