Vi slår ring om arbeidsplassene

Av
DEL

Koronaviruset har satt oss i en alvorlig situasjon. Det viktigste nå er å hindre at viruset rammer liv og helse. Hele nasjonen settes på prøve, og vi har alle et ansvar for å bidra til å forhindre smitte.

Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge det vil vare, men uansett må vi gjøre alt vi kan for å trygge arbeidsplasser som er i en akutt og krevende situasjon som følge av epidemien. Nå må vi må holde hjulene i gang og sørge for at den midlertidige nedturen ikke påvirker jobbene og bedriftene på lengre sikt. Vi trenger alle en jobb å gå til.

Vi har mekanismer i arbeidsmarkedet som nettopp er rettet mot slike situasjoner som vi nå opplever. Regjeringer bruker muligheten de har til å endre permitteringsregelverket. Det sikrer dagpenger til den enkelte arbeidstaker dersom han eller hun blir permittert. Da kan bedriftene raskt redusere sine kostnader, og vi unngår oppsigelser. Dette blir en belastning for både bedrifter og familier. Sykedager med barn kommer til å bli utvidet i regelverket.

Norge har gjennom flere vanskelige situasjoner blitt reddet av vårt velfungerende banksystem. Vi har gjennom flere år trappet opp kapitalkravene til bankene, og bankene er i dag solide. En god bankforbindelse vil være viktig for bedrifter som opplever midlertidige tilbakeslag. Norges Bank overvåker situasjonen og har beredskap for raskt å tilføre kapital til bankene. Norges Bank starter allerede 13. mars med å tilføre ekstra kapital til bankene.

Bedrifter som ser røde tall får nå muligheten til å tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter, for eksempel i reiseliv. Da blir lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode. Dette er et målrettet tiltak for at sunne og gode bedrifter i Vestfold ikke går konkurs, selv om de blir hardt rammet akkurat nå.

Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Vi foreslår at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatt.

Situasjonen vurderes fortløpende, og det er flere mulige økonomiske tiltak i verktøykassen som kan tas i bruk dersom det blir nødvendig.

Norsk økonomi har klart seg bra gjennom første fase av omstillingen bort fra en oljedrevet økonomi. Handlingsregelen gjør at vi ikke er avhengige av løpende oljeinntekter og oljefondet gjør derfor at Norge er rustet til å tåle et oljeprisfall. Den fallhøyden er mindre enn for noen år siden, og norsk økonomis oljeavhengighet er redusert.

Vår felles arbeidsinnsats er grunnlaget for gode og trygge liv. Å ha en jobb gir deg inntekt og skaper velferd for den enkelte, familiene og samfunnet. Å sikre jobber i Vestfold og resten av landet er det viktigste målet for den økonomiske politikken vår akkurat nå.

Vi trenger at hele Vestfold blir med på dugnaden for å hindre smitte. Så skal regjeringen stille opp med det de kan for å sikre liv, helse og norske arbeidsplasser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken