Jeg leser med uro de seneste tids meldinger om situasjonen i Larvik og omegn og synes det er vanskelig å si hvem som har det verst. De pårørende, de ansatte eller pasientene.

Jeg føler jeg kan bare prøve å min lille bit for å følge opp tiltakene så godt jeg kan og håper og krysser fingre for at det hjelper

Samtidig veldig engstelig for at kunnskapen man har hatt til nå kan « bli snudd på hodet» når det gjelder barn og unge som kanskje burde vært skjermet på annen måte. Statsministeren antydet i nest siste pressekonferanse som ble sendt i radio at viruset kanskje hadde andre smitteveier enn til nå kjent. Hva kan det innebære? Om jeg forsto rett. Mennesker i terminalfasen skulle kunne ha besøk men var det av private eller var det på institusjon. Det er mye informasjon på engang så man må ta det litt på om på føler jeg. Veldig fint at det nå er teksting og flere målformer for de søm trenger

Vil også gjerne få takke for at også mennesker uten abonnement slipper til i en viss grad i nettaviser i denne spesielle perioden av våre liv. Det betyr svært mye før mange av oss tror jeg, som har et mer uforbindtlig forhold til mediene, kanskje mye på grunn av økonomi.

Jeg vil også gjerne å takke alle som står på over alt kanskje spesielt de mange som « klarer å snu seg i lufta» og som kanskje blir satt inn i pleie og omsorg til slutt. Det er bare helt fenomenalt. Men jeg håper også at de som har arbeidsgiveransvaret til enhver tid påser at sine ansatte ikke forstrekker seg i helt umulige arbeidstidsklemmer og dilemmaer både fysisk og mentalt. Det går ut over helse til slutt om man ikke føler man kan være med etisk. Og at kommunen tar høyde for dem som trenger kanskje tak over hodet i kulda nå og næringsrik mat til barn og voksne.

WHO og FN forsøker nå å komme i dialog med Kina og området der man først rapporterte om viruset og gjorde observasjoner. Man ønsker å forske mer for å lære mer kanskje om tiltak og smitteveier. Det er fortrøstningsfullt å vite at man stadig arbeider videre. Forskningen og vitenskapen « lander» jo aldri. Alt er interessant og man skal stadig videre. Håper med hell og lykke.

Så det er lys i tunnelen. Vi må prøve gripe dagen slik man gjerne vil. Godt nytt år Vestfold! Selv om ofte ikke så lett å nyte den vakre naturen når noen kakker hodet av skallet slik dette viruset gjør med sine « mørke hemmeligheter»