For litt over ett år siden vedtok Larvik kommune å kjøpe Fiskernes Hus i Stavern i formål av å drive kystkultursenter for hele kommunen. Kystlag og andre maritime organisasjoner hadde jobbet i mange år med å få et sted å samle og drive med lokal kystkultur.

2. juni 2020 vedtok kommunen rådmannens forslag om;

« å erverve seg Fiskerens Hus, og gi rådmannen fullmakt til å inngå leiekontrakt med stiftelsen som skal etableres med formål og utvikle og drive et kystkultursenter i Fiskernes hus».

Larvik kommune kjøpte huset 1. september 2020, og startet da jobben med å lage en avtale mellom kommunen og stiftelsen om leie, drift og vedlikehold av Fiskernes hus til kystkultursenter.

Etter nitid arbeid med å samle de gode kystkulturkreftene ble Stavern kystkultursenter stiftet 25. august i år. Stiftelsen består av 13 organisasjoner med stor kompetanse på lokal kystkultur. I arbeidet med opprettelse av stiftelsen ble det samtidig anslått, i kommunens strategidokument, driftsmidler på kr 500 000/år til og med 2023, med mulighet for forlengelse. Dette beløpet ble innen stiftelsen ble opprettet, redusert til kr 400 000/år ut 2023.

Alle som har sett husets beliggenhet ved Sjektekanalen i Stavern, ser hvilken perle dette kan bli som samlingssted og formidlingsarena. Det er ett av svært få hus langs sjøsiden av Stavern (i og for seg langs hele kommunen) som er ment åpent for allmenn og ideell virksomhet.

De som ser litt nærmere på bygningen, ser at huset også trenger betydelig renovering. Stiftelsesstyret har vært svært optimistiske og positive til å starte med å sette huset i stand, til tross for de store forestående kostnadene. De inntektsgivende kursene og aktivitetene i senteret vil ikke alene kunne dekke renovering av bygget. Vi har derfor regnet med dugnad, donasjoner og søkte midler, i tillegg til driftsmidlene fra kommunen, for å få brakt Fiskernes hus tilbake til det samlingspunktet det en gang var.

Med dette bakteppet. var det derfor litt av en trøkk å se rådmannens forslag til budsjett 27. oktober. Der forsvinner all støtte og forutsigbarhet til Stavern kystkultursenter. Hva tenker rådmannen og politikerne om slik vingling? Det er ganske spesielt å satse flere millioner på å kjøpe huset til kystkulturformål, for deretter å sette kroken på døra før den er åpnet. Dette forslaget til vedtak kommer opp i kommunestyret 2. desember, og kystkulturmiljøet holder pusten. Vi synes det er useriøst og trist av kommunen «å gi og ta med samme hånd» på denne måten. Nå håper vi på at politikerne ser nytten av å følge opp egne vedtak og ønsker like mye som kystkulturmiljøet å se et aktivt, oppegående Stavern kystkultursenter i Fiskernes Hus.