I følge enhetsregisteret hadde Vestfold og Telemark 22 690 statlig ansatte i 2020. Dette er godt under landsgjennomsnittet for norske fylker. De største statlige arbeidsplassene i vårt fylke er sykehusene i Telemark og Vestfold, politiet, NAV, Kriminalomsorgen, Bufetat, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Statsforvalteren og Universitetet i Sørøst-Norge. Senterpartiet ser ingen grunn til at vårt fylke skal ha færre statlige ansatte enn andre fylker. Her har vi en jobb å gjøre.

Hver ukedag reiser mye av vår kompetanse på jobb utenfor fylket vårt; mange til Oslo-området. Samtidig har regjeringen de siste åtte årene gjennomført en rekke sentraliserende reformer i offentlig sektor som har redusert statlige tjenester og arbeidsplasser i distriktene og byene. Vi trenger å skape flere arbeidsplasser. Det handler om å inkludere i fellesskapet, styrke Vestfold og Telemark som et godt sted å bo, og legge til rette for at flere kan jobbe i nærheten av der de bor. Det er forresten også klimasmart.

Senterpartiet blir gjerne med og kjemper for nytt fengsel til fylket, styrking av Universitetet vårt og Politihøgskolen i Stavern. Fylkestingets møte i september behandlet en sak om å gå i dialog med Staten med den hensikt å få flere statlige arbeidsplasser til vårt fylke. Saken handler om å følge opp regjeringas strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre. Disse skal legge til rette for at statlig ansatte kan tilhøre lokale kontorfellesskap med andre statlig ansatte, kommunale eller private aktører. Dette kan kobles på vårt eget arbeid med utsetting av fylkeskommunale arbeidsplasser, hvor vi har kommet godt i gang med lokalisering av 20 fylkeskommunale arbeidsplasser til Seljord og hvor flere regionale kraftsentre står for tur.

Jeg er stolt av å tilhøre en posisjon som evner å løfte blikket og være fremoverlent. Vi vil, med fylkesordføreren vår i spissen, invitere til dialog om samlokalisering av statlige arbeidsplasser til våre planlagte fylkessentre (i flertall) spesielt, men også generelt i fylket vårt. Fordi Senterpartiet vil ha flere arbeidsplasser nær folk i hele Vestfold og Telemark.