Bergljot Styrvold tar i et innlegg i ØP 27.august opp flere viktige spørsmål ang. plassering av ny jernbanestasjon. Bl.a. tar hun opp hvor mange som bor i gang- og sykkelavstand fra en stasjon i sentrum. Dette tallet kan absolutt diskuteres. Vi som er skeptiske til en stasjon i sentrum, ønsker bare fakta på bordet, for å få et best mulig beslutningsgrunnlag: Hvor fra kommer trafikantene, og hvor skal de hen? Tenk hvis politikerne hadde vært mer opptatt av å få mer fakta på bordet enn å forsvare et vedtak som blei gjort på sviktende premisser for over to år siden?

Bergljot Styrvold tror at det bor ca. 20000 mennesker innenfor gang-, sykkel og «kort busstur»-avstand til en stasjon i sentrum. Etter disse kriteriene kan en nok si det samme om en stasjon ved Elveveien. Elveveien er ingen utkant i Larvik kommune, men tvert imot ganske sentralt i kommunen vår. Og en vesentlig del av befolkningen i den sentrale delen av Larvik bor øst for sentrum, og vil ha kortere og greiere adkomst til en stasjon ved Elveveien enn en stasjon i sentrum.

Jeg har gjentatte ganger tatt opp at en jernbanestasjon er en del av en trafikkterminal, hvor forskjellige transportmidler møtes. I et kollektivnett er det bussene som utgjør nettet i vår kommune. For at bussene skal være et godt alternativ, er det viktig at de har grei adkomst til terminalen. Som Bergljot Styrvold skriver: «Hver minutt teller». En erfaren bussmann som Kjell Lindhjem sier at Sentrum er det absolutt vanskeligste stedet i Larvik å komme til med buss. På Elveveien kan bussene kjøre med 70 km/time helt inn til terminalen/stasjonen.

Bergljot Styrvold mener at Per Manvik prøver å skremme folk med hvor ille vedtaket om stasjon i Kongegata er. Jeg mener andre politikeres agitasjon i denne saken er vel så skremmende. Hvor mange ganger har vi ikke fått høre at nå må vi gå samla inn for Kongegata, ellers så får vi en høy «jernbanemur» foran Grand, eller «så går toget».

Jeg tror at det er bedre at toget kommer to-tre år seinere enn at vi får en feilplassert stasjon for all framtid. Jeg tror også det er bedre at vi får to-tre års utsettelse enn at vi unødvendig raserer vesentlige deler av sentrum og bruker en milliard mer enn nødvendig.

Aldri har en så viktig beslutning for Larvik kommune vært basert på et så dårlig beslutningsgrunnlag.