Hørt om håndballkeeperen som var redd for ballen? Bli kjent med nye LHK