Opptak fra TV2s innspillinger i Bøkeskogen. (Foto: Bjørn-Tore Sandbrekkene)